Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

 

Bókay Antal szakmai önéletrajza

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Szakmai karrier

 

Diplomámat a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-angol szakán(1974) és az ELTE magyar nyelv és irodalom szakán (1976) szereztem. 1974-től dolgozom a felsőoktatásban a Pécsi Tanárképző Főiskola illetve később, megalakulása óta a Janus Pannonius Tudományegyetem magyar irodalmi, irodalomelméleti és angol programjaiban.

1981-ben szereztem kandidátusi címet és docensi beosztásba kerültem, 1996-ban a szegedi József Attila Tudományegyetemen habilitáltam. 1997-ben egyetemi tanárikinevezést kaptam a JPTE Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékére. Ugyanebben az évben Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyertem el.

1998 és 2004 között a PTE Bölcsészettudományi Kar Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszékének vezetője voltam, 1999 elejétől 2003-ig a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyetteseként  dolgoztam, 2003. augusztustól 2007 júliusáig a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese voltam.

 

Tudományos munka

 

Eddig­ több mint száz szaktanulmányom, hét saját és hét szerkesztett könyvem, tankönyvem jelent meg. Kutatási témáim a modern költészet, a modern és posztmodern irodalomelmélet és a pszichoanalízis. Jelentős mennyiségű publikációm jelent meg József Attila költészetéről, az amerikai dekonstrukcióról és a pszichoanalízis humán tudományi szerepéről. A hetvenes évek közepétől rendszeresen, évente 3-4 alkalommal veszek résztnemzetközi, tudományos konferenciákon. A nyolcvanas évek közepétől rendszere­sen publikálok külföldön, az 1983 óta megjelent tanulmányaim mintegy negyede ilyen. 1997-ben a New York University Press jelentetett meg egy olyan tanulmányköte­tet, amelyet egy amerikai kollégámmal együtt szerkesztettünk. Folyamatosan adtam be és nyertem el témavezetőként kutatási pályázatokat(OTKA, MKM).  Több konferencia szervezője és házigazdája voltam.

 

Tudományszervezés, szerkesztés

 

Több MTA bizottságnak és munkabizottságnak voltam tagja, 1993-tól több éven át aModern Filológiai Bizottságban dolgoztam, 2000-ben az MTA I. Osztály Irodalomtudományi Bizottság tagjává választottak, 2002 és 2005 között újabb akadémiai ciklusra, három évre kaptam felkérést. Alapító és elnökségi tagként sokat dolgoztam aFerenczi Sándor Egyesület létrehozásán, kialakításán. Tagja vagyok a University of Florida (USA) mellett működő Institute of Psychological Studies of Art Advisory Board-jának. A Tudományos Minősítő Bizottság rendszeresen felkér tudományok doktora védések kapcsán opponensnek, bizottsági tagnak, illetve titkárnak.

Egyik létrehozója és ma is szerkesztője vagyok a Thalassa című elméleti folyóiratnak és 2002-től főszerkesztője a Modern Filológia című folyóiratnak. Tagja vagyok a Párizsban megjelenő Gradiva című pszichoanalízis-kultúra témájú folyóirat nemzetközi szerkesztőségének.

 

Külföldi oktatás, kutatás

 

1986-ban a University of Massachusetts-től vendégtanári meghívást kaptam, 1988-ban egy évet amerikanisztikai témájú ösztöndíj segítségével a University of Floridán töltöttem. 1993-ban három hónapos kutatási ösztöndíjat kaptam a European Community Individual Mobility Scheme keretében. Ezt az időt 1994 őszi szemeszterében a University of Wales, Cardiff-ban töltöttem. Témám a jelenkori angol irodalom és irodalomelmélet volt. 2003-ban egy félévet vendégprofesszorként tanítottam a Central Washington University-n (USA). 2005 óta minden évben egy kurzust tanítok a grazi Karl Franzens Universität Amerikansztika Tanszékén.

 

Oktatási munka

 

1974 óta tanítok a felsőoktatásban, mindvégig Pécsen. Oktatási tevékeny­ségem - éppúgy mint kutatási munkám - kettős, irodalomtörténeti és interdiszciplináris-elméleti. 1993-ban meghívást kaptam a KLTE Angol-Amerikai Intézetétől, hogy tanítsak az egyetem amerikanisztikai Ph.D. programjában. Részt vettem pécsi irodalomtudományi Ph.D. program kidolgozásában is, az első formációban az irodalomelméleti alprogram vezetője voltam. A Pszichológiai Tanszék keretében akkreditált PhD programban az"Elméleti pszichoanalízis" alprogram társvezetője vagyok Erős Ferenccel.

 

Oktatásfejlesztés, felsőoktatáspolitika

 

Folyamatosan veszek részt egyetemfejlesztési fórumokon, e témában publikációim jelentek meg. 2003 és 2007 között számtalan olyan programon, bizottságban vettem részt, ahol a magyarországi felsőoktatás új, európai modelljének kialakítása folyik. 2006-ig tagja voltam a Magyar Akkreditációs Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottságának és ma is részt veszek az Országos Kredittanács munkájában. 2006-tól társelnöke vagyok a Magyar Rektorkonferencia Tanárképzési Munkabizottságának, és tagja vagyok a MAB Nemzetközi Bizottságának is.