Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

 

Kucserka Zsófia szakmai önéletrajza

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tanulmányok:

2004-2006-ig, majd 2008-2009-ig ösztöndíjas phD tanulmányok a Pécsi Tudományegyetem    Irodalomtudományi Doktori Iskolájában

 

1997-2004-ig egyetemi tanulmányok a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (irodalmár bölcsész és magyar szakos tanári diploma)

 

1993-1997-ig középiskolai tanulmányok a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium humán tagozatán

 

Nyelvtudás:

 

angol (középfokú „C" típusú), latin (középfokú „C" típusú), francia (középfokú olvasási szinten)

 

Szakmai gyakorlat, munkahelyek:

 

2008-tól tartom a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén az irodalomtanítási szakmódszertani képzést

 

2007. októberétől tudományos segédmunkatársként dolgozom az MTA Irodalomtudományi Intézetének Irodalomelméleti Osztályán

 

2004- 2006. óraadóként dolgoztam a PTE Klasszikus Irodalomtörténeti Tanszékén

 

2002-ben majd 2004-ban óraadóként dolgoztam a pécsi Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumban

 

 

Konferencia előadások:

 

2008. október: A magyar elbeszélés a 19-20. század fordulóján. Novellaelemző konferencia, Budapest. „A forma csele. Papp Dániel: Fürdői levelek."

 

2006. május: Metalepszis, mise en abyme, Pécs. „Metaleptikus átjárások értelmezési lehetősége Kemény Zsigmond prózájában."

 

2005. november: Retorika és Narratológia, Szeged. „A meggyőzés formái A Bélteky házban."

 

2004. október: Mikszáth-kollokvium, Pécs. „A befejezés elmarad - Mikszáth Kálmán:Különös házasság."

 

2004. április: KTDK előadás, Pécs. „A történetmesélés funkcióváltása. Kemény Zsigmond:Ködképek a kedély láthatárán." KTDK első helyezés.

 

2003. május: Kerényi Konferencia, Pécs. „Az Utóhang műfaji javaslata a Noszty fiú...-ban."

 

2003. április: DEkonFERENCIA, Szeged. „Riport - Regény - Mese. Műfaji olvasatok érvényessége a Noszty fiú...-ban."