Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

 

Narratív kutatócsoport

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az IDI és az Irodalomelméleti Tanszék oktatói, hallgatói egy nem formális asszociáció keretében is együttműködnek. A Narratív Kutatócsoport feladata a közös és egyéni kutatómunka ösztönzése, a szakmai konzultációk, segítség, pályázási lehetőségek, a nemzetközi szakirodalomban való tájékozódás, az országos és nemzetközi fórumokon való részvétel, továbbá a publikálási, szerkesztési, szakfordítási és kiadói tevékenység biztosítása tagjai, a doktorandusok, hallgatók, fiatalabb munkatársak számára. A kutatócsoport vezetője Thomka Beáta.

A Narratív Kutatócsoport keretein belül készül a Narratívák című tanulmánykötet-sorozat, melynek sorozatszerkesztője Thomka Beáta. A Narratívák fő célja, hogy a kortárs narratológia fő eredményeit, legfontosabb irányzatait és szerzőit bemutassa. Jellemzője az interdiszciplináris szemléletmód, hiszen az elbeszéléskutatás már rég nem csupán az irodalomtudományon belüli aldiszciplína, hanem olyan más tudományágakban is kiemelkedő fontosságú, mint például a kulturális antropológia, a pszichológia vagy a történettudomány. Így a sorozat bizonyos kötetei elsősorban a narratológia kérdésirányaira, megközelítéseire, más kötetek pedig az egyéb tudományok elbeszélés-elméleti kutatásaira összpontosítanak. A Narratívák-sorozat jeleleg tizenkét kötetnél tart.

Az egyes kötetek:

Narratívák. Képleírás, képi elbeszélés. Thomka Beáta vál. és szerk. Kijárat, Budapest, 1998.

Narratívák 2. Történet és fikció. Thomka Beáta vál. és szerk. Kijárat, Budapest, 1998.

Narratívák 3. A kultúra narratívái. N. Kovács Tímea vál. Thomka Beáta szerk. Kijárat, Budapest, 1999.

Narratívák 4. A történelem poétikája. Thomka Beáta vál. és szerk. Kijárat, Budapest, 2000.

Narrítvák 5. Narratív pszichológia. László János vál. Thomka Beáta szerk. Kijárat, Budapest, 2001.

Narratívák 6. Narratív beágyazódás és reflexivitás. Bene Adrián, Jablonczay Tímea vál. és szerk. Kijárat, Budapest, 2007.

Narratívák 7. Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában. Fenyvesi Kristóf, Kiss Miklós vál. és szerk. Kijárat, Budapest, 2008.

Narratívák 8. Elbeszélés, kultúra, történelem. Kisantal Tamás vál. és szerk. Kijárat, Budapest, 2009.

Narratívák 9. Narratív teológia. Horváth Imre, Thomka Beáta vál. és szerk. Kijárat, Budapest, 2010.

Narratívák 10. A narrációtól az attrakcióig. Kiss Gábor Zoltán vál. és szerk. Kijárat, Budapest, 2011.

Narratívák 11. Képteológia. Horváth Imre vál. és szerk. Kijárat, Budapest, 2013.

Narratívák 12. Narratív televízió. Kisantal Tamás, Kiss Gábor Zoltán vál. és szerk. Kijárat, Budapest, 2014.