Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

 

Orbán Jolán szakmai önéletrajza

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Prof. Dr. Orbán Jolán

PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

Tel/Fax: 06 72 501 521

Mobil: 06 30 9829963

orbanjolan@gmail.com

http://modernirodalom.btk.pte.hu/hu/tartalom/orban_jolan

 

 

 

 

 

 

1. Szakmai önéletrajz

 

 

Születési adatok: Csíkszereda, 1962. február. 7. Anyja neve: Bíró Anna

 

Középiskolai, egyetemi tanulmányok

 

1981 érettségi, Matematika- Fizika Líceum, Csíkszereda

1983-1987, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Filológiai Kar, magyar-orosz szakos középiskolai tanári diploma

1988-1989 posztgraduális tanulmányok a zürichi egyetemen (Universität Zürich). Kurzusok végzése Michael Böhler, Peter von Matt professzoroknál. Súlypont: irodalomelmélet, filozófia, esztétika.

1989 posztgraduális tanulmányok Párizsban, az École des Hautes Études en Sciences Sociales-on. Jacques Derrida előadásainak és szemináriumainak látogatása. Kutatási súlypont: Jacques Derrida filozófiája és irodalomelmélete.

1990 posztgraduális tanulmányok Bostonban (USA), a Boston College egyetemen. Súlypont: irodalomelmélet, filozófia, esztétika.

 

Tudományos fokozatok

 

1994 doktori vizsga ELTE BTK Összehasonlító- és világirodalom Tanszékén, (opponensek: Prof. Almási Miklós akadémikus, Dr. Kulcsár Szabó Ernő az irodalomtudomány doktora; vizsgaelnök Prof. Dr. Bécsy Tamás az irodalomtudomány doktora)

1995 kandidátusi vizsga (opponensek: Prof. Almási Miklós akadémikus, Dr. Angyalosi Gergely az irodalomtudomány doktora)

2007 habilitáció (Habitusvizsgálók: Prof. Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, Prof. Dobos István, az MTA doktora)

 

Oktatói tevékenység

 

1990 szeptemberétől óraadó, 1991 szeptemberétől tanársegéd a JPTE (PTE) Irodalomtörténeti Tanszékén

1996 szeptemberétől docens a JPTE (PTE), BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén

2011 szeptemberétől egyetemi tanár a PTE, BTK, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéken

2011-2012 vendégtanár a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudomány Tanszékén (Kolozsvár, Románia)

 

Külföldi kutatói ösztöndíjak

 

1995 szeptember-1996 május ACLS Ösztöndíj, Virginia University, Amerika, Richard Rorty professzor meghívására

1996 OTKA Ösztöndíj, EHESS, Párizs, Jacques Derrida professzor meghívására

1998, 1999 (május-szeptember), Eötvös Ösztöndíj, Ludwig Maximilian Universität, München, Wilhelm Vossenkuhl professzor meghívására

2014 (június-szeptember) DAAD Ösztöndíj, Ludwig Maximilian Universität, München, Barbara Vinken professzor meghívására

 

 

Magyar kutatói ösztöndíjak

 

1997-2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj

1997 -1998 HESP Ösztöndíj

2001-2004 Széchenyi István Ösztöndíj

2014 Campus Hungary ösztöndíj, Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Franciaország

 

Társasági és bizottsági tagságok

 

Országos

 

A Magyar Filozófiai Társaság tagja

A Magyar Filológiai Társaság tagja

A PAB, I. Nyelv és Irodalomtudomány Szakbizottság tagja

 

Nemzetközi

 

A Magyar-Német Filozófiai Társaság (tag)

COS, CIEH (Paris, Sorbonne III) (bizottsági tag)

 

Szakmai elismerések

 

1998    A Pécsi Akadémiai Bizottság kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal kutatók díja

1999    Mestertanári kitüntetés

2011    PAB Tudományszervezői Díj

2016    Apáczai Csere János-díj

 

Beszélt idegen nyelvek

 

angol, német, francia, orosz, román

 

Pályázatok

 

1995-1997 OTKA                  Irodalomelméleti problémák megközelítése az oktatásban

1999-2000 FKFP                   Nyelvaktusok, beszédaktusok, írásaktusok--Wittgenstein, Austin, Derrida

1999-2002 OTKA                  Nyelvaktusok, beszédaktusok, írásaktusok -- Wittgenstein, Austin, Derrida

1999-2002 SOROS-FEPP     Interaktív irodalomelmélet (Szeged, Pécs, MTA, témavezető

Odorics Ferenc), 

2000-2003 OTKA                  A kulturális kritika elmélete gyakorlata, alkalmazása az oktatásban

2007-2010 EKF                     A kulturális különbözőség poétikája és politikája

2009-2011                              TÁMOP 4.1.2.-08/1 B pályázat

2013-2014                              TÁMOP-4.1.2.3. B.2-13/1-2013-0014. Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúli régióban. K 4 munkacsoport

 

 

Phd-képzésben való részvétel

 

ELTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola -- témavezető

PTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola -- törzstag

PTE, Filozófiai Doktori Iskola – témavezető

PTE, Pszichológiai Doktori Iskola, Elméleti Pszichoanalízis Program – témavezető

 

 

2. Tudományos, kutatói, szakmai tevékenység

 

Hazai konferenciákon való részvétel

 

1992    május Pécs, JPTE Etika konferencia, In-differencia-etika, A dekonstrukció etikája

1992    június 26-27, Budapest, ELTE, Posztgraduális filozófia intézet, A filozófiai realizmus védhetősége, Tudományfilozófiai konferencia, Derrida: A megismerés dekonstruálása

1994    április, Pécs, Dekonstrukció: átmenetek a filozófia és az irodalom között

1997    április, Miskolc, Írásaktusok -- Derrida és Joyce

1997    július, Sellye, Gnózis, dia-gnózis, pro-gnózis, Dia-Derrida-Textúra

1997    szeptember, Pécs, Napjaink kritikai és irodalomtudományi vitái a nemzetközi folyóiratkultúrában

1998    december, Pécs, Dekonstrukció és demokrácia

1999    június, Szombathely, Bloom's Day, Joyce konferencia, Írásaktusok -- Derrida és Joyce

1999    szeptember, Pécs, Dekonstrukció, írás, kommunikáció

2004    április, Kecskemét, Alkalmazott filozófia konferencia,

Pragrammatológia – Derrida és Rorty

2004    május, Pécs, Terek, képek és tér-képek, A modern város, A város mint emlékezet és ígéret – Prága, Párizs, New York

2004    szeptember, Budapest, Kant-konferencia, Parerga – Derrida Kant-kritkái

2004    november, Pécs, Minimalizmus a művészetekben, A minimális különbség. A minimalizmus olvasatai a filozófiában

2004    november, Pécs, Az irodalomtörténet-írás kérdései, Egy dekonstruktív irodalomtörténetírás lehetőségei és lehetetlenségei

2004    december, Pécs, Én-teriörök, ÉN-Te(ri)ő(rö)k – J. D. és H. C.

2005    december 1-2, Pécs, Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok referenciális kontextusai,

A filozófiai önéletrajz műfajai – Derrida, Nietzsche, Szókratész

2006    május 5, Pécs, Mise en abyme és contre-abîme – Derrida, Platón, Kafka, Mise en abyme és metalepszis

2006    június 8-9, Pécs, A pszichoanalízis nyelve  –  Ábrahám, Török és Derrida magyar, angol és francia szavai, Konherencia Erős Ferenc tiszteletére

2006    november 10, Pécs, 1956 mint dátum és esemény, 56 irodalmai

2006    november 17, Pécs, Az irodalmi kutatás empirikus megközelítésben, Elmélet és empíria

2007    február 2, Pécs, Az írás mint aktus és esemény – Derrida és Austin, Performance-performáció-performativitás

2008    április 4-5,Az esszé mint szöveg a filozófia és az irodalom határán -- Montaigne és Derrida, Pécsi Országos filozófiai esszékonferencia.

2008    május 29, PécsA zavarba ejtett tekintet – Derrida, Nancy, Cixous, Didi-Huberman, LÁTÁS – TEKINTET – PILLANTÁS. A megfigyelő lehetőségei

2009    december 4, Pécs, Utópia-konferencia, Utópiák, disztópiák, heterotópiák – Thomas Morus, John Stuart Mill, Michel Foucault és az irodalmi gondolkodás

2009    december 14, Miskolc, Nyelvi események, írásesemények, szövegesemények – Heidegger és Derrida

2010    május 5, Tolnai-dialógus: konferencia Tolnai Ottóról,Résztvevők: Ágoston Zoltán, Egyed Péter, Ladányi István, Mekis D. János, Mikola Gyöngyi, Orbán Jolán, Thomka Beáta, Virág Zoltán, Wernitzer Julianna

2011    május 4-5, Pécs, Nemzedéki Narratívák, Elméleti vita vagy nemzedéki vita? – a pozitivizmus, a szellemtörténet és a neopozitivizmus vitájának transzdiszkurzív elemzése

2012    május 7, Pécs, Nietzsche Symposion, Érzéki tapasztalat és kritikai gondolkodás, A tragédia újjászületése – Nietzsche, Derrida, Kofman

2012    október 24, Szekszárd, A PTE-IGYK Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet, Test – kultúra – medialitás, „Új filozófiát az újmédia-művészeteknek -- Bergson, Deleuze, Derrida, Hansen”

2013    február 27, Győr, Kép(iség) a kultúratudományokban (Interdiszciplináris konferencia):  „Kép(iség) a digitális kultúrában – Derrida, Deleuze, Hansen, Waliczky”

2013    április 9, Pécs, Magyaros szakhét, Miért csúnya a csúnya? – széljegyzetek A rútság történetéhez 

2013    november 15, Pécs, Konferencia Prof. Dr. Fekete Sándor tiszteletére, Pszichoanalízis és filozófia, Ki az anya? Titok, tanúságtétel, felelősség

2014    március 31-április 5, Veszprém, Erdélyi Magyar Napok, A paródia, az irónia, a frivolitás poétikája, politikája és etikája

2014    április 29, Pécs, Magyaros Szakhét, Álomképregény – kóda Csordás Dániel Nocturne. Az éjszakai látogató (2008) című művéhez

2017   május 03, Pécs, Magyaros Szakhét, Paradicsom újratöltve (Lilith) – Eötvös apokrif operái

 

 

Nemzetközi konferenciákon való részvétel

 

1992    augusztus, Kirchberg, Ausztria, Wittgenstein konferencia, Wittgenstein und Derrida

1993    április, JPTE Pécs, Strukturen und Paradigmen der Moderne, Die Herausforderung von Wittgenstein durch Derrida

1993    október, Pécs, Die andere Moderne

1993    szeptember, Berlin, Neue Realitäten. Herausforderung der Philosophie, A Német Filozófiai Társaság (Deutsche Gesellschaft für Philosophie) konferenciája, Die Ethik der Dekonstruktion

1994    március, Hannover, A Német Esztétikai Társaság (Deutsche Gesellschaft für ästhetik) konferenciája, Dekonstruktion und ästhetik

1995    szeptember, Pozsony, Écriture et lalangue – Derrida et Lacan

1996    november, Pozsony, Subject-Author-Audience: The Subject in the Expanse of Art, Is there a Subject? The Subject in Deconstruction

1997    augusztus, Kirchberg, The Role of Pragmatics in Contemporary Philosophy, Wittgenstein konferencia, Philosophie als Akt

1997    július, Cadenabbia, Olaszország, "Es lohnt sich zu Leben"

1997    november, Párizs, Langage, science et symptome, Actes de l'écriture – Derrida et Joyce

1998    augusztus, Boston, Paideia, Huszadik filozófiai világkonferencia, Language Games, Writing Games - Wittgenstein and Derrida

1999    május, Pécs,Literatures of Theory, Conference of the ICLA Committee on Theory, Literatures of Deconstruction – Derrida, Mallarmé, Joyce and Kafka

2001    augusztus 6-7, Jyväskylä, Finnország, V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Les mots hongrois de Derrida – Derrida magyar szavai, A nemi különbözőség etikája és esztétikája

2005    október 4-5, Jena, A Német-Magyar Filozófiai Társaság (Deutsch-Ungarische Gesellschaft für Philosophie) konferenciája, Dekonstruktion als Demokratie

2005    október 10,Pécs,In memoriam Jacques Derrida, Jacques Derrida en première personne

2006    augusztus 29-szeptember 2, Budapest, A Francia Nyelvű Filozófiai Társaságok XXXI. Konferenciája (XXXIème Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française - ASPLF), Le même et l’autre en deconstruction, Le même et l’autre, Identité et différence

2006    november 20, Pécs, In memoriam Jacques Derrida, Foundations and co-foundations

2006    december 7,8,9, Paris, Colloque anniversaire du CIEH, Temps, Espaces, Languages: La Hogrie à la croisée des disciplines, Images, Temps, Espaces - écriture-peinture, écriture théâtrale, écriture filmique

2007    november 28-29, Paris, Histoire, raison et passion, Symposium de philosophie, Organisé par la Société hongroise de Philosophie de Langue française à l’Institut hongrois de Paris. Littérature et deconstruction – passions de l’écriture.

2008    May 13-14, Pécs, Richard Rorty’s Philosophical Legacy, Conference in Pécs (Hungary), Pragrammatology – Derrida’s pragmatism, Rorty’s deconstruction.

2009    szeptember 29, Szabadka, Vajdaság, Szerbia, Zene-írás-irodalom. Négykezesek – Derrida, Eisenman, Mallarmé, Adami

2010    május 28, Szeged, Terrorism and Aesthetics, Philosophy, Aesthetics, Politics in a Time of Terror

2010    június 04, Pécs, Art & Psychoanalysis Symposium. Organized in Pécs city by the Janus Pannonius Museum and the BRUSEUM in der Neuen Galerie Graz, in the framework of CROSSING THE BORDER – Der performative Brus exhibition with the personal participation of Günter Brus, Grausamkeit des Performativen – Artaud, Brus, Abramovic

2011    június 2-4, Szeged, „Ki merre tart a Shakespeare-kutatásban”, Jágónak III, The Philosophical Shakespeare

2011    szeptember 22-25, Szeged, Terror(ism)&Aesthetics, University of Szeged, „The Poetics and Politics of Friendschip – Montaigne, Schmit, Derrida”

2011    október 3-4, Budapest-Pécs, In memoriam Jacques Derrida, „On a touché à la musique: Liszt et Derrida -- Érintették a zenét: Liszt és Derrida”

2012    március 1, Pécs, Pszichoanalízis és a humán tudományok, Archiválás-láz – freudi impressziók, derridai reflexiók

2012    június 7-9, Kolozsvár, Románia, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Irodalom, test, emlékezet, nemzetközi konferencia: „A tanúságtétel poétikája és etikája – Celan, Derrida, Gadamer”

2012    szeptember 21-22, Pécs, Jelenünkről Jövőnkért, Ifjúsági konferencia, Bábel mint menedék – a jövendő generáció leckéje”

2012    október 9, Pécs, In memoriam Jacques Derrida: Archives, secrets, empreintes – plus d’une vie de Jacques Derrida (Archívumok, titkok, lenyomatok – Jacques Derrida több mint egy élete), „Qui est la mère? – secret, témoignage, responsabilité (Ki az anya? – titok, tanúságtétel, felelősség)”

2013    május 23-31, Iconology Old and New, Transregional Iconology, Transregional Conference on the Move Croatia and Hungary, Rijeka, Budapest, Szeged, „In Search of Marcel Duchamp – Munich 1912-2013”

2014    janurár 30, Párizs, CIEH-CIEF, Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Interroger / défier le modernisme / la modernité, Don de l’écriture-peinture – Hantaï défiant le modernisme
The Gift of Picture-Writing – Hantaï Challenging Modernity

2014    október 17-18, Pécs-Budapest, In memoriam Jacques Derrida 2014, Hungarian Word in Derrida’s Vocabulary

2015    április 22-23, Nagyvárad, Kultika Irodalmi Fesztivál, Újmédia, újnyelv, újirodalom -- a digitális kultúra és az olvasás paradoxonai

2015    október 8-9, Pécs-Budapest, In memoriam Jacques Derrida 2015, Apprendre à lire (à «vivre ») – Derrida, Esterházy, Kertész

2015    november 31, Párizsi Magyar Intézet, Eco-deconstrukcion, Kerekasztal beszélgetés a Klímacsúcsról

2015    december 14-15, Budapest, PPKE, A szöveg kijáratai -- Roland Barthes 100, Le degré zéro-moins-un de l'écriture  –  Barthes et Derrida

2016    október 20-21, Pécs-Budapest, In memoriam Jacques Derrida, nemzetközi konferencia, Sovereignty Fever: Rogues, Wolves, Lambs

2017    március 28-30. Budapest,  PPKE, Jean-Luc Nancy konferencia, Toucher au sexe – Nancy, Derrida, Hantai

 

Hazai egyetemeken, szakkollégiumokban tartott előadások

 

1997. április 9, Szeged, Freud különböző olvasatai: Lacan és Derrida

1997. november 27, Szeged, Szóra bírni a nyelvet

1998. november 19-20, Debrecen, Derrida írásfordulata

1998. november 4, Pécs, PAB, Nyelvjátékok, írásjátékok -- Wittgenstein és Derrida

1999. május 6, Pécs, Irodalomelméleti PhD-program, Derrida metaforológiája

2002.  október, Ráday Kollégium, Budapest, Közgazdasági Egyetem, A dekonstrukció poétikája és politikája

2006. május 11, Veszprém, A dekonstrukció mint színházi esemény – Artaud és Derrida

2006. december 15. Szeged, Szövegrejtekhelyek: Derrida, Freud és Celan

2011. november 24. Berényi Zsigmond Szakkollégium, Dekonstrukció, hit, tudás

2012. február 21. Pécs, Kerényi Károly Szakkollégium, Miért van szüksége a demokráciának a humán tudományokra?

2012. szeptember 4. PTE, BTK Professzori előadás -- A bölcsészettudományok a net-generáció korában

2015. március, 6. Pécs, PTE BTK Kerényi Károly Szakkollégium, Mentor konferencia, A divat mint a modern paradigmája – frivolitás, irónia, kétértelműség

 

 

 

Külföldi egyetemeken tartott előadások

 

1997. december 9, Nyitra, Jacques Derrida - a filozófia és az irodalom határán

1997. december 9, Nyitra, Deconstruction and Criticism - Jacques Derrida and the "Yale School"

1998. július 24, München, Ist Derrida ein pragmatischer Philosoph? - Derridas pragrammatologie

2006. április 10-11, Kolozsvár, A dekonstrukció mint esemény, A dekonstrukció mint filozófiai esemény – Nietzsche, Heidegger, Derrida, A dekonstrukció mint irodalmi esemény – Mallarmé, Celan, Derrida

2007. október 25-26, Szabadka, Bevezetés az irodalomtudományba, A modern líra, próza, színházelmélet dekonstruktív olvasata, A kortárs magyar irodalom dekonstruktív olvasata

2008. november 8, Szarejevo, Du droit à la démocratie

2008. november 24, Bécs, Les most hongrois de Derrida – Derrida magyar szavai – Derridas ungarische Wörter

2009. június 14-19, Siegen, Németország, Derridas Schriftwende: Einführung in Derridas Denken und in die Dekonstruktion

2009. december 7, Újvidék, Vajdaság, Szerbia, Rendhagyó magyar óra: Írásszenvedélyek – Derrida, Mallarmé, Hantai

2010. április 8, Siegen, Németország, Derridas Schriftwende: Einführung in Derridas Denken und in die Dekonstruktion

2011-2012-ben vendégtanárként tartok előadásokat a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karán. I. félév: Az összehasonlító irodalomtudomány kihívásai (előadás), Jacques Derrida művészetfilozófiája és írásművészete (előadás és szeminárium). II. félév: Komparatisztika (előadás), Értékek és nyelvezetek az irodalomban -- Nyelvaktusok, beszédaktusok, írásesemények: Wittgenstein, Austin, Derrida (előadás és szeminárium)

2015    április 23, Nagyvárad, Párciumi Egyetem, A divat mint a modern paradigmája

– frivolitás, irónia, kétértelműség –

2017    augusztus 18. Kolozsvár, Magyar Szakosok III. Nagytalálkozója, Az ember tragédiájának dekomponálása – Eötvös Péter apokrif operái

 

3. Kutatásszervezési tevékenység

 

Konferencia-szervezés

 

Hazai konferenciák

 

2002    Konferencia Nádas Péter munkásságáról (szervezők: Kálmán C. György, Orbán Jolán)

2003    A hetvenes évek irodalma (szervezők: Kálmán C. György, Orbán Jolán)

2006    56 irodalmai (Szervezők: Müller Péter, Orbán Jolán)

2008    március 28-29, LÁTÁS – TEKINTET – PILLANTÁS. A megfigyelő lehetőségei (Szervezők Kovács Éva, Orbán Jolán)

2012    május 7. Pécs, Nietzsche Symposion, Érzéki tapasztalat és kritikai gondolkodás

 

Nemzetközi konferenciák szervezése

 

1993 november 11. Pécs, Jacques Derrida díszdoktorrá avatása. Díszdoktori előadások: „Ki az anya? (Születés, természet, nemzet)” és „mégis túlcsap és túlmutat rajtam”. Az előadások megjelentek: J. Derrida, Ki az anya? Pécs, Jelenkor, 1997.

 

2000 szeptember 18-19, Pécs, Konferencia Jacques Derrida részvételével. Derrida előadásának címe A szakma jövője avagy a feltétel nélküli egyetem. A konferencia résztvevői: Richard Aczél (Köln), Angyalosi Gergely (KLTE), Bókay Antal (PTE), Boros János (PTE), Fehér M. István (ELTE), Kálmán C. György (PTE), Kelemen János (ELTE), Odorics Ferenc (JATE), Orbán Jolán (PTE), Szegedy-Maszák Mihály (ELTE), Luigi Tassoni (PTE), Vajda Mihály (KLTE), Weiss János (PTE).

 

2007 szeptember 14-17, Pécs, A kulturális különbözőség poétikája és politikája nemzetközi interdiszciplináris konferencia, a Kelet-Nyugat átjáró – I. találkozó a Balkán kapujában program keretében. Meghívott előadók: Richard J. Bernstein, Carol Bernstein, Heller Ágnes (New York, USA), Ales Debeljak, Erica Johnson (Ljubjana, Szlovénia), Ales Steger, Mitja Cander, Igor Brlek (Szlovénia), Vajda Mihály (Budapest), Dubcsek Csaba (Budapest), Berszán István (Kolozsvár), Bényei Tamás, Biczó Gábor (Debrecen), Orcsik Roland (Szeged), Németh Gábor, Balázs Attila, Karádi Éva (Budapest), Ágoston Zoltán, Gilbert Edit, Müller Péter, Csordás Gábor, Weiss János Boros János, Orbán Jolán (Pécs)

 

2008 szeptember 18-21, Pécs, A különbözőség kihívásai: esélyegyenlőség, kultúra, etnikum, társadalmi nem, nemzetközi interdiszciplináris konferencia a Kelet-Nyugat átjáró – II. találkozó a Balkán kapujában, program keretében. Meghívott előadók: Gayatri Chakravorty Spivak (Columbia University, USA), Heller Ágnes (New School for Social Research, New York), Kálmán C. György (MTA), Bókay Antal  (PTE), Kiss Attila (SZTE), Jasmina Lukic (CEU), Lóránd Zsófia (CEU), Radics Viktória, Selyem Zsuzsa (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Románia), Virág Zoltán (SZTE), Irina Novikova  (Center for Gender Studies, Lettország), Hadas Miklós (BCE), Takács Judit (MTA), Nenad Popovic (Durieux Kiadó, Horvátország), Boros János (PTE),  Feischmidt Margit (PTE), Biczó Gábor (ME), M. Császár Zsuzsa és Kolutácz Andrea (PTE), Pap Norbert (PTE), Veera Rautavuoma (University of Jyväskylä, Finnország),  Mirja Oksanen (University of Jyväskylä, Finnország).

Meghívott szerzők: Ivana Sajko, Nenad Popovic, Lovas Ildikó és Tóth Krisztina, Gabriela Babnik (Ljubljana/Mali), Dramaneo Outtara (Ljubljana/Mali), Lángh Júlia (Budapest/Párizs/Raposka), Radics Viktória irodalmár, műfordító (Budapest/Eszék), Halmai Tamás (Pécs/Komló), valamint Gállos Orsolya műfordító és Csordás Gábor, a Lettre kiadója.

2009 november 4-7, Pécs, Kulturális Különbözőség és Identifikáció – Vallás, Nemzet, Ideológia nemzetközi interdiszciplináris konferencia a Kelet-Nyugat átjáró – III. találkozó a Balkán kapujában, program keretében. Meghívott előadók: Maurizio Ferraris (Torinói Egyetem, Olaszország), Luigi Tassoni (PTE), Ugo Vlajsavljevic (Sarajevo University, Bosznia-Hercegovina), Losoncz Alpár (Újvidéki Egyetem, Szerbia - SZTE), Boros János (PTE), Csordás Gábor (Jelenkor Kiadó), Bagi Zsolt (PTE), Bogdán Jolán (Goldsmiths, University of London, Nagy Britannia), Daša Drndić (University of Rijeka, Horvátország),  Vladislava Gordić Petković(University of Novi Sad, Szerbia), Medve Zoltán (Eötvös József Főiskola), Radics Viktória (Zombor, Vajdaság, Szerbia), T. Szabó Levente (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia), Szilágyi Zsófia (ELTE-Pannon Tudományegyetem), Mészáros Sándor (Kalligram Folyóirat), Mekis D. János (PTE), Biczó Gábor (MTE), Kovács Éva Judit (PTE), Bogdán Mária (PTE),Cs. Gyimesi Éva (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia), Törzsök Erika (Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány), Stephan Teichgräber (Universität Wien, Ausztria), Blazsetin István (PTE).

 

Meghívott szerkesztők: Keresztesi József (Jelenkor), Beke Ottó (DNS), Mészáros Sándor (Kalligram), P. Müller Péter (PTE, Echo), Samu János Vilmos (DNS), Szilágyi Zsófia (Kalligram), Szolláth Dávid (Jelenkor Folyóirat)

Meghívott költők, írók: Daša Drndić, Radoslav Petković, Dragomán György, Horváth Viktor, Szabó T. Anna

 

2010    november 3-6 A kulturális különbözés esélyei--  a határtalan vendégszeretet etikája, poétikája, politikája nemzetközi interdiszciplináris konferencia a Kelet-Nyugat átjáró – III. találkozó a Balkán kapujában, Pécs-Európa Kulturális Fővárosa program keretében. Meghívott előadók:Gary SHAPIRO (University of Richmond, USA), Marcel COBUSSEN (Leiden University, Hollandia), Rainer J. HANSHE (CUNY Graduate Center, USA), Panos ELIOPOULOS (Olympic Center of Philosophy and Culture, Athén, Görögország), Hiroshi ABE (Kyoto University, Japán), Jarmo VALKOLA (Jyväskyläi Egyetem, Finnország – Tallinni Egyetem, Észtország), Veera RAUTAVUOMA (Jyväskyläi Egyetem, Finnország), Ivan Hristov TCHALAKOV (Plovdivi Egyetem, Bulgária), Tuuli LÄHDESMÄKI (Jyväskyläi Egyetem, Finnország), Soo Young PARK (Hankuk University of Foreign Studies,Dél-Korea), BAGI Zsolt (PTE), BÓKAY Antal (PTE), BOROS János (PTE), FENYVESI Kristóf (Jyväskyläi Egyetem, Finnország), NYÍRŐ Miklós (Miskolci Egyetem), HÁZAS Nikoletta (ELTE),  KOZMA György (Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem), GARAI Zsolt (PTE), CSORDÁS Gábor (Jelenkor Kiadó), HORVÁTH Györgyi (ELTE), THOMKA Beáta (PTE), RADICS Viktória (Balassi Bálint Intézet), BESZÉDES István (zEtna Kiadó, Szerbia), FOGARASI György (Szegedi Tudományegyetem), RAJSLI Emese (Ljubljanai Egyetem, Szlovénia, BERSZÁN István (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Románia), P. MÜLLER Péter (PTE), BÖHM Gábor (PTE), MEKIS D. János (PTE, BICZÓ Gábor (Miskolci Egyetem), BOGDÁN Mária (PTE):

 

Meghívott folyóiratok: a Lettre folyóirat, Karádi Éva szerkesztő, a Három Holló/Drei Raben német nyelvű Pécs különszáma, a Res Publica Nowa, a Host, az anBlokk és a Lettre visegrádi folyóiratok angol nyelvű közön különszáma: "Are we East or West?" / Kelet vagyunk vagy Nyugat?, a Sprache im technischen Zeitalter, a Literarisches Colloquium Berlin irodalmi folyóirata, a Kalligram folyóirat a vendégfolyóiratok szerzői, szerkesztői és fordítói, Wilhelm Droste, Artur Celinski, Kukorelly Endre, Lutz Seiler, Zombory Máté és mások részvételével, Jelenkor folyóirat, Ágoston Zoltán részvételével,  a Literatura na Swiecie (PL) Géczi János részvételével és  DNS (Szabadka, Szerbia) SAMU János Vilmos főszerkesztő, valamint BEKE Ottó és

TÖRÖK Erna szerkesztők részvételével.

 

Meghívott szerzők: Ruxandra CESEREANU (RO), TOLNAI Ottó (SRB-H), LOVAS Ildikó, RADICS Viktória, KUKORELLY Endre, HÁY János

 

2011. október 3-4. In memoriam Jacques Derrida konferencia: 1. október 03-án (hétfőn) 18.00 órától a Budapesti Francia Intézetben, előadók: Marie-Louise Mallet (Collège International de Philosophie, Paris) Jacques Derrida et Franz Liszt — quelques affinités tangentielles Jacques Derrida és Liszt Ferenc – néhány érintőleges rokon vonás valamint Szendy Péter(L’université de Paris Ouest Nanterre La Défense,Paris) Que reste-t-il du cosmopolitisme ? Liszt et Derrida, Mi marad a kozmopolitizmusból? Liszt és Derrida.Október 4-én Pécsen, előadók: Marie-Louise Mallet (Paris), Szendy Péter (Paris),  Bene Adrián (PTE), Boros János (PTE), Fülöp József (KRE-LFZE), Házas Nikoletta (ELTE), Radvánszky Anikó (PPKE), Raffay Endre (PTE-LFZE), Orbán Jolán (PTE).

 

2012. június 7-9. Kolozsvár, Románia, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Irodalom, test, emlékezet, nemzetközi konferencia

 

2012        október 8-9 Budapest (Francia Intézet) – Pécs (PTE, BTK), In memoriam Jacques Derrida: Archives, secrets, empreintes – plus d’une vie de Jacques Derrida (Archívumok, titkok, lenyomatok – Jacques Derrida több mint egy élete), nemzetközi konferencia.Meghívott előadók:Benoit Peeters (Párizs), Béres Judit (PTE), Boros János (PTE-MTA), Házas Nikoletta (ELTE),Horváth Eszter (ELTE), Orbán Jolán (PTE)

 

2013        október 3-4. Pécs (PTE, BTK) -- Budapest (Francia Intézet) – In memoriam Jacques Derrida nemzetközi konferencia. Meghívott előadók Barbara Vinken (LMU, München),Anselm Haverkamp (NYU, New York, LMU, München), Bónus Tibor (ELTE), Gyimesi Tímea (SZTE), Lőrincz Csongor (HU, Berlin), Keszeg Anna (BBTE, Kolozsvár)

 

2014        október 17-18. Pécs-Budapest (PTE BTK-Budapesti Francia Intézet): In memoriam Jacques Derrida nemzetközi konferencia. Meghívott előadók: Baross Zsuzsa (Trent University, Canada), Petar Bojanic (Belgrad University, Serbia), Martin McQuillan (Kingston Univeristy, UK), Simon Morgan Wotham (Kingston University, UK), Bernard Stiegler (Ars Industrialis, France), Darida Veronika (ELTE), Horváth Eszter (ELTE), Kicsák Lóránt (EKF), Orbán Jolán (PTE), P. Müller Péter (PTE), Radvánszky Anikó (PPKE),  Takács Ádám (ELTE-Atelier), Tímár Eszter (CEU), Tóth Viktória (PTE).

 

2015   október 8-9. Pécs-Budapest (PTE BTK-PPKE), In memoriam Jacques Derrida nemzetközi konferencia. Meghívott előadók: Maurizio Ferraris (Torinoi Egyetem, Olaszország), Michel Lisse (Leuveni Katolikus Egyetem, Belgium), Dieter Mersch (ETH, Zürich), Selyem Zsuzsa (BBTE, Kolozsvár, Románia), Vágvölgyi András (BKF), Luigi Tassoni (PTE), Radvánszky Anikó (PPKE), Antal Éva (EKF), Kicsák Lóránt (EKF), Horváth Eszter (Budapest), Tóth Viktória (PTE), Orbán Jolán

 

2016  október 20-21. Pécs-Budapest (PTE – PPKE), In memoriam Jacques Derrida -- Eljövendő egyetem – szuverenitás, szolidaritás, vendégszeretet. Nemzetközi konferencia. Meghívott külföldi előadói: Fernanda Bernardo (Coimbrai Egyetem, Portugália), Maurizio Ferraris (Torinoi Egyetem, Olaszország), Selyem Zsuzsa (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia), Tuija Pulkinnen (Helsinki Egyetem, Finnország). A konferencia hazai előadói --  Bókay Antal (PTE), Boros János (PTE), Deres Kornélia (KGRE), Horváth Eszter (PPKE), Kevevári István (PPKE), Kicsák Lóránt (EKF), Luigi Tassoni (PTE), Orbán Jolán (PTE), Radvánkszky Anikó (PPKE), Sajó Sándor (ELTE), Ulmann Tamás (ELTE).

 

 

Janus Pannonius Előadások

 

2000. szeptember 18-19

 

Előadó: Jacques Derrida részvételével

Az előadás címe: L’avenir de la profession ou L’université sans condition (grâce aux «Humanité«, ce qui pourrait avoir lieu demain)

 

2001. június 1-3

 

Előadó: Richard Rorty, a Standford egyetem professzora

Az előadás címe: Cultural Politics

 

2001. október 10-11.

 

Előadó: Samuel Weber, a USLA professzora

Az előadás címe: Technics and Theatricality

 

2001. október 17-18.

 

Előadó: Wolfgang Iser, a Konstanzer Univerität és a University of Irvine professzora

Az előadások címe: Culture: a Recursive Process, The Resurgence of Aesthetics

 

 

2007. december 4

 

Előadó: Patrick Renaud, a Sorbonne Nouvelle, Paris 3 professzora, a CIEH (egyetemek közötti magyar tanulmányok központja) igazgatója

 

Az előadások címe:

 

10-11.30         Langues et littérature : quelques questions de sociolinguiste

 

14-15.30                   Le code switching revisité : analyse de pratiques  plurilingues au travail (analyse de données vidéo prises dans une agence d'architectes parisienne)

 

2009.  március 30 – Április 1.

 

Előadó: Tarmo Kunnas, Literary Critic and Philosopher from University of Jyväskylä, Finland

Előadásainak címe: HERMENEUTICS AND PHENOMENOLOGY,

THE MANY FORMS OF EVIL IN EUROPEAN

 

   2013. február 14. 16.00-17.30

  

   Előadó: Séllei Nóra, DE, BTK, Angol-Amerikai Intézet, Brit Kultúra Tanszék, Gendertudományi Központ

Előadásának címe: A másik Woolf -- Kulturális (ön)reflexivitás. Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben

 

Jacques Derrida előadások -- In memoriam Jacques Derrida

 

2005. óta minden évben rendezünk egy Derrida-konferenciát, amelyre Derrida külföldi és magyar szakértőit hívjuk meg.

 

2005. október 10-én Jean-Luc Nancy (Jean-Luc Nancy, (Strasbourg) IPSO FACTO COGITANS AC DEMENS címen tartott előadást, az ezt követő vita résztvevői Bacsó Béla (ELTE, PTE), Bagi Zsolt (PTE), (PTE),  Boros János (PTE), Kálmán C. György (MTA, PTE), Orbán Jolán (PTE), Weiss János (PTE)

 

2006. november 20-án Geoffrey Bennington (Emory Univesity, USA) Foundations címmel tartott előadást, melyet egy diszkusszió követett Bagi Zsolt (PTE), Bókay Antal (PTE), Bónus Tibor (ELTE), Boros János (PTE), Fogarasi György (SZTE), Horváth Eszter (ELTE), Kiss Attila Atilla (SZTE) Müllner András (SZTE), Orbán Jolán(PTE) részvételével.

 

2007. szeptember, 14-án Richard J. Bernstein (New School for Social Research, New York) The Conversation that Never Happened (Derrida/Gadamer) – A meg nem történt beszélgetés (Derrida/Gadamer )címmel tartott előadást, melyet egy diszkusszió követett Heller Ágnes (New School for Social Research, New York), Vajda Mihály (Debreceni Egyetem), Weiss János (PTE), Boros János (PTE), Orbán Jolán (PTE) részvételével.

 

2008 szeptember 18-án Gayatri Chakravorty Spivak (Columbia University, USA) Subduing Byzantium

-- Bizánc legyőzése címmel tartott előadást, amelyet vita követett Heller Ágnes (New School for Social Research, New York), Bókay Antal  (PTE) és Kiss Attila (SZTE) részvételével.

 

2009 november 5-én Maurizio Ferraris (Torinói Egyetem, Olaszország) Derrida kísértetei ésLuigi Tassoni (PTE), Luigi Tassoni (Pécsi Tudományegyetem), Derrida cselekményszövései címen tartott előadást.

 

2010. november 4-én Gary SHAPIRO (University of Richmond, USA): Világ, föld, glóbusz: geofilozófia Hegelnél, Nietzschénél és Rozenzweignél címen tartott előadást, amelyet BAGI Zsolt (Pécsi Tudományegyetem), BÓKAY Antal (Pécsi Tudományegyetem), BOROS János (Pécsi Tudományegyetem), FENYVESI Kristóf (Jyväskyläi Egyetem, Finnország), Rainer J. HANSHE (CUNY Graduate Center, USA), NYÍRŐ Miklós (Miskolci Egyetem) válaszelőadásaikban értelmeztek.

 

2011. október 3-4 In memoriam Jacques Derrida konferencia: 1. október 03-án (hétfőn) 18.00 órától a Budapesti Francia Intézetben, előadók: Marie-Louise Mallet (Collège International de Philosophie, Paris) Jacques Derrida et Franz Liszt — quelques affinités tangentielles Jacques Derrida és Liszt Ferenc – néhány érintőleges rokon vonás valamint Szendy Péter(L’université de Paris Ouest Nanterre La Défense,Paris) Que reste-t-il du cosmopolitisme ? Liszt et Derrida, Mi marad a kozmopolitizmusból? Liszt és Derrida.

 

Október 4-én Pécsen, előadók: Marie-Louise Mallet (Paris), Szendy Péter (Paris),  Bene Adrián (PTE), Boros János (PTE), Fülöp József (KRE-LFZE), Házas Nikoletta (ELTE), Radvánszky Anikó (PPKE),

Raffay Endre (PTE-LFZE), Orbán Jolán (PTE).

 

2012. október 8-9 Budapest (Francia Intézet) – Pécs (PTE, BTK), In memoriam Jacques Derrida. Meghívott előadó: Benoit Peeters (regényíró, forgatókönyvíró, életrajzíró). Budapesti előadának címe: Jacques Derrida, images d'une vie (Jacques Derrida, egy élet képei), pécsi előadásának címe: L’archive et le secret. Une vie de Jacques Derrida (Az archívum és a titok. Jacques Derrida egy élete)

 

2013. október 3-4, Pécs (PTE BTK) és Budapest (Francia Intézet) In memoriam Jacques Derrida.

Meghívott előadók: Barbara Vinken (Ludwig-Maximilian Universität, München), Anselm Haverkamp (New York University, Ludwig-Maximilian Universität, München)

 

2014  október 17-18. Pécs-Budapest (PTE BTK-Budapesti Francia Intézet): In memoriam Jacques Derrida nemzetközi konferencia. Meghívott előadók: Baross Zsuzsa (Trent University, Canada), Petar Bojanic (Belgrad University, Serbia), Martin McQuillan (Kingston Univeristy, UK), Simon Morgan Wotham (Kingston University, UK), Bernard Stiegler (Ars Industrialis, France)

 

2015  október 8-9, Pécs-Budapest (PTE BTK-PPKE), In memoriam Jacques Derrida nemzetközi konferencia. Meghívott előadók: Maurizio Ferraris (Torinoi Egyetem, Olaszország), Michel Lisse (Leuveni Katolikus Egyetem, Belgium), Dieter Mersch (ETH, Zürich)

 

2016 október 20-21, Pécs-Budapest (PTE BTK-PPKE), meghívott külföldi előadók: Fernanda Bernardo (Coimbrai Egyetem), Tulja Puulkinnen (Helsinki Egyetem), Maurizio Ferraris (Torinói Egyetem)

 

 

Tudományos rendezvények

 

Az irodalomtudomány műhelyei könyvbemutató sorozat szervezése a Művészetek és Irodalom Háza, a PAB I. Nyelv- és Irodalomtudományok Szakbizottsága, az Irodalomelméleti Munkabizottság, és az Irodalomtudomány munkabizottság rendezésében

 

2009. március 24. 18 óra, Művészetek és Irodalom Háza, Fülep Lajos terem,

P. Müller Péter: Hamlettől a Hamletgépig (Kijárat Kiadó, 2008) című kötetének bemutatója

A szerzővel Karsai György irodalomtörténész, egyetemi tanár beszélget.

Közreműködik Köles Ferenc, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze.

 

2009. április 22. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem

Mekis D. János és Z. Varga Zoltán (szerk.), Írott és olvasott identitás – Az önéletrajzi műfajok kontextusai (L’Harmattan Kiadó, 2008), A szerkesztőkkel Takáts József irodalomtörténész, egyetemi adjunktus beszélget.

 

2009. május 5. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem

NARRATÍVÁK 7. ELBESZÉLÉS, JÁTÉK ÉS SZIMULÁCIÓ A  DIGITÁLIS MÉDIÁBAN. (Kijárat Kiadó, 2008), Vendégeink:  THOMKA BEÁTA, a Narratívák sorozat szerkesztője és FENYVESI KRISTÓF a Narratívák 7 kötet szerkesztője, a beszélgetést vezeti: MÜLLNER ANDRÁS az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója.

 

2009. október 1. csütörtök, 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem

Bartók István „Nem egyéb, hanem magyar poézis”: Sylvester János nyelv- és irodalomszemlélete

 európai és magyar összefüggésekben (Universitas Kiadó, 2007)

A szerzővel Jankovits László, irodalomtörténész, a PTE tanszékvezető egyetemi docense beszélget

 

2009. november 4. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem

Házas Nikoletta: A dobozba zárt gondolat – Marcel Duchamp (Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2009), A szerzővel Havasréti József (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) és Bagi Zsolt (PTE BTK Filozófia Tanszék) beszélget.

 

2009. december 3. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem.

Mária Kurdi (ed): Literary and Cultural Relations: Ireland, Hungary, and Central and Eastern Europe (Dublin: Carysfort Press, 2009), A szerkesztővel, és a kötet három helyi szerzőjével  -- Hartvig Gabriella, Vöő Gabriella és Csikai Zsuzsa –Takács Ferenc, irodalomtörténész, az ELTE egyetemi docense beszélget.

 

2010. március  2. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem

Kisantal Tamás, Túlélő történetek (Kijárat Kiadó, 2009.), Narratívák 8. Elbeszélés, kultúra, történelem (Kijárat Kiadó, 2009.),  A szerzővel Milbacher Róbert irodalomtörténész, egyetemi docens beszélget.

 

2010. április 13. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem

P. Müller Péter: Test és teatralitás (Balassi Kiadó, 2009) című kötetének bemutatója.

A szerzővel Orbán Jolán irodalomteoretikus beszélget.

 

2010. május 3.  18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem

TÖBBLET (Kolozsvár), a KALLIGRAM  (Pozsony) és a DNS (Újvidék-Szabadka) folyóiratok bemutatója

 

2010. október 12. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem Thomka Beáta és Horváth Imre (szerk.) Narratív teológia (Kijárat Kiadó, 2010) című kötet bemutatója.

 

2010. november 10. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem

Milbacher Róbert: Arany János és az emlékezet balzsama

Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben (Ráció Kiadó, 2009)

című könyvének bemutatójára, a szerzővel Takáts József irodalomtörténész,

egyetemi adjunktus beszélget.

 

2010. december 8. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem

Takáts József, Kritikus minták (Kalligram Kiadó, 2009) című könyvének bemutatója. A szerzővel Sári B. László irod2012. december 12 (szerda) 18.30

 

2011. március 9. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem. Tóth Orsolya,A mulandó és a múlhatatlan. Kazinczy és kortársai irodalmi szemléletmódjainak diszkurzív határairól (Ráció Kiadó, 2009) című könyvének bemutatója. A szerzővel Kucserka Zsófia  irodalomtörténész beszélget.

 

2011. november 9. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem. Szolláth Dávid, A kommunista aszketizmus esztétikája A 20. századi magyar irodalom néhány munkásmozgalom-történeti vonatkozása (Balassi Kiadó, 2011) című könyvének bemutatója. A szerzővel Takáts József irodalomtörténész beszélget.

 

2012. április 25. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcell terem. Pethőné Nagy Csilla. Irodalom 9. és Irodalom 10.  (Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2010., 2011.) A szerzővel Kucserka Zsófia irodalomtörténész beszélget.

2012. május 7, 18h, Zsolnay Kulturális Negyed. Fenyvesi Kristóf, Kasznár Veronika Katalin, Orbán Jolán (szerk),  Kelet-nyugati átjárók  1, A különbözőség filozófiája, poétikája és politikája  (Pécs, Jelenkor, 2011). A szerkesztőkkel, Koszits Attila (zenei, művészeti kritikus) és Spolár Attila (kulturális vezető, PKK) a Balkán Világzenei Fesztivál szervezőivel P. Müller Péter (irodalomkritikus, színházesztéta) beszélget.

 

2012. december 12 (szerda) 18.30, Zsolnay Negyed, Fenyvesi Krisfóf és Orbán Jolán (szerk), Érzéki tapasztalat és kritikai gondolkodás (Jelenkor, 2012) . A kötet szerkesztőivel és szerzőivel Kálmán C. György beszélget.

 

2013. március 06,  18h, Művészetek és Irodalom Háza,  Breuer Marcell terem, Rosner Krisztina A színházi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játékai (Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2012). A szerzővel Karsai György színháztörténész beszélget.

 

2013. május 06, 17h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem, Thomka Beáta, Böhm Gábor,

Horváth Imre, Kisantal Tamás (szerk) köteteiről -- Befejezetlen könyv (Budapest, Kijárat, 2012), Prózaformák. Elbeszélő művészet és interpretáció (Újvidék, Planta könyvtár 3, 2012) , Képteológia (Narratívák 11. Budapest, Kijárat, 2012), a szerkesztőkkel és a szerzőkkel Szolláth Dávid irodalomtörténész, kritikus beszélget.

 

2013. november 28, 17h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcel terem, Bene Adrián, A relativitás irodalma (Kijárat Kiadó, Budapest, 2013 – Kritikai Zsebkönyvtár 16.)

 

2014. március 13. 18h, Művészetek és Irodalom Háza, a Breuer Marcel terem, Havasréti József, Szerb Antal  (Magvető Kiadó, 2013). A szerzővel Szolláth Dávid irodalomtörténész, kritikus beszélget.

 

2014. április 15, 18h, Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcell terem, P. Müller Péter, A magyar dráma az ezredfordulón, (L’Harmattan, 2014). A szerzővel Weiss János filozófus, egyetemi tanár beszélget.

 

2014. április 30. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg (Balassi Kiadó, Budapest, 2014). A szerzővel Böhm Gábor, Mekis D. János és Orbán Jolán irodalmárok beszélgetnek

 

2014 november 10.  Edit (szerk), A perifériáról – a centrum. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől 4. (PTE, BTK, 2014) című kötetéről Vöő Gabriella (irodamtörténész) beszélget. Beszélgetőpartnerek: András Csaba, Bús Natália, Kurdi Mária, V. Gilbert Edit.

 

2014. november 20. Pierre Bourdieu: A művészet szabályai. Az irodalmi mező genezise és struktúrája (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2013, Budapest) című kötetéről a könyv fordítójával Seregi Tamással (esztéta) Z. Varga Zoltán (irodalmár) beszélget.

 

2014. december 3. Blasio Barbara (szerk.) A performansz határain (Kijárat Kiadó, 2014) valamint Kurdi Mária, Csikai Zsuzsa, Tarnay László szerkesztőkkel és szerzőkkel A színpadtól a színpadig. Válogatás Marvin Carlson színházi írásaiból (AMERICANA ebooks, 2014) című kötetekről P. Müller Péter (irodalomtörténész, színházesztéta) beszélget.

 

2015. március 4. Mekis D. János, Vers és kontextus, A modern magyar líra mint irodalomtörténeti probléma (Pro Pannonia Kiadó, 2014.). A szerzővel Milbacher Róbert irodalomtörténész beszélget.

 

2015. március 18. Sári B. László (irodalomtörténész, kritikus, műfordító), „Joe csikorgó fogsora vagyok”. Vázlat a kortárs amerikai minimalista prózáról (Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014.).A szerzővel Havasréti József irodalomtörténész és médiakritikus beszélget.

 

2015. április 15. Hajdu Péter (szerk.), Horatius arcai (Bu­da­pest, re­citi, 2014.), Kárpáti András (klasszika-filológus) Múzsák ellenfényben. A régi görög újzene: vázakép, popkultúra, politika (Gondolat Kiadó, 2014). A szerzőkkel Jankovits László (irodalomtörténész) és Heidl György (esztéta) beszélget.

 

 

2015. április 27. V. Gilbert Edit, Az együttérzés irodalmai és vonzatai (Budapest, Pont Kiadó 2014). A szerzővel Tóth Orsolya (irodalomtörténész) és Nagy Eszter (irodalomkedvelő) beszélget.

 

2015. május 4. Horváth Viktor (író, műfordító), A vers ellenforradalma. A versírás és versfordítás tanulása és tanítása (Budapest, Magvető Kiadó 2014). A szerzővel valamint a meghívott beszélgetőpartnerekkel Kucserka Zsófia irodalomtörténésszel és Kiss Georgina középiskolai tanárral valamint Keresztesi József (író, költő, kritikus) beszélget.

 

2017. április 24-én (hétfőn) 18 órakor, a Breuer Marcell terembe (Művészetek és Irodalom Háza) Vöő Gabriella, Kortársunk, Mr. Poe. Felfedező utak az összegyűjtött elbeszélésekben (Budapest, Ráció, 2016)című kötetének bemutatójáraa szerzővelTóth Orsolya(irodalomtörténész) beszélget

 

2017. április 27. 18h, Görföl Balázs Hans-Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása (Budapest, Balassi Kiadó, 2016) című kötetének bemutatója a szerzővel Weiss János  (filozófus) beszélget

 

2017.   május 03. Kisantal Tamás. Az élet tanítómesterei. Írások a történelem ábrázolásáról  (Kronosz Kiadó, 2017), a szerzővel Takáts József (irodalomtörténész) beszélget.

 

 

Nemzetközi PhD-nyári egyetem szervezése

 

2009 augusztus 23-31 OUEST-EST : DYNAMIQUES CENTRE-PÉRIPHÉRIE ENTRE LES DEUX MOITIÉS DU CONTINENT. Des regards pluridisciplinaires (NYUGAT–KELET: CENTRUM-PERIFÉRIA DINAMIKÁK A KONTINENS KÉT FELE KÖZÖTT Pluridiszciplináris közelítések) 2008-2011 projekt keretében nemzetközi és diszciplínaközi Phd nyári egyetem szervezése a Pécsi Tudományegyetemen, amelyen 9 ország, 15 egyetemének, 85 oktatója, hallgatója vett részt.