Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

 

V. Gilbert Edit szakmai önéletrajza

Nyomtatóbarát változatPDF változat

CV                                                                                                                                        

 

Vilmosné dr. Gilbert Edit

 

Munkahely: PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, habil. egyetemi docens

 

2015: elektronikus tankönyv megjelenése:

Az irodalomoktatás módszertanához a felsőoktatásban. Részvétel, gyakorlat, performativitás, társadalmi aktivitás és hasznosuló elmélet az alkalmazott irodalomtudományban.

2014: tanulmánygyűjtemény megjelenése (Az együttérzés irodalmai és vonzatai, Pont Kiadó), decemberi és 2015. áprilisi könyvbemutató Pécsett, márciusi Budapesten

2012 májusa: habilitáció

2000–2003-ig Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

2001: monográfia megjelenése (A Tanítvány, a Krónikás és az Áruló. Utak A Mester és Margaritához, Pro Pannonia)

2002: A perifériáról a centrum nemzetközi kutatócsoport, későbbi nevén Kortárs Világirodalmi KutatóKör (Contemporary World Literature Research Circle) megalakulása

2000–2003: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

2000– egyetemi docens a PTE-n

1998 második fele: alkotói szabadság, könyvírás

1997: MTA Fáy András Alapítványának Iskolateremtő Mestertanár díja

1997: Phd-védés a JPTE A modernitás alakulástörténete doktori programjában (Mester, tanítvány, krónikás – áruló, Faust. Regényszervező archetipikusság a 20. század első felének orosz irodalmában)

1991az Irodalomtörténeti, 1996a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék adjunktusa

1991: kisdoktori disszertáció (Eszmei konstrukciók Merezskovszkij prózájában, konzulens az ELTE professzora, Szilárd Léna)

1986–1991: a JPTE Orosz tanszékén tanársegéd

1986: diploma Szegeden, a JATE magyar-orosz szakán. (Szakdolgozat: A Csehov-élmény hatása Sesztov filozófiájának formálódására, témavezető Szőke Katalin)

1981: érettségi a pécsi Leőwey Klára Gimnázium orosz tagozatán

1969–1977: Beremendi Általános Iskola

1963 (Siklós) szül.

 

 Nyelvvizsgák: oroszból felső, angolból középfok

 

Kutatási terület: összehasonlító irodalomtudomány, orosz modernizmus

 

Közéleti/tudományos közéleti tevékenység:

2004-ben, 2007-ben és 2010-ben kari tanácsi tagság a PTE BTK-n

kari bizottsági tagságok: Felvételi Állandó-, Könyvtári- és Diákjóléti

OTDK-kon, KTDK-kon szervező, konzulens, opponens, bizottsági tag, elnök

OTKA-, az erdélyi Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézetének felkérésére pályázatbírálat,

tagja a Nemzetközi Hungarológiai Társaságnak, köztagja a Magyar Tudományos Akadémiának.

 

 

Publikációk irodalmi, kulturális és szakmai lapokban (Literatura, Helikon, Kritika, Liget, Iskolakultúra, Filológiai Közlöny, Holmi, Alföld, Kalligram, Bárka, Látó, Jelenkor, Átváltozások, Echó, Színház, Ellenfény, ART7, Élet és Irodalom, Szép literatúrai ajándék, Déli Felhő, Műút, Korunk, Pannonhalmi Szemle, kolozsvári Helikon, Revizor, Irodalmi Jelen stb.), tanszéki aktákban, konferencia-kiadványokban, folyóirat-figyelő rovat az 1900-as évek végén a Déli Felhő című pécsi irodalmi-kulturális periodikában, a zajló orosz irodalomról (Kikötői Hírek – OROSZ)  2007-től a Műút című irodalmi, művészeti és kritikai folyóiratban.

 

Nemzetközi periodika főszerkesztés 2002Trends in World Literature from the Middle Decades of the Twentieth Century to the Present         

 

KONFERENCIAELŐADÁS (nemzetközi és hazai):

 

2015. dec. 6–7. Budapest, Károli Egyetem. Párhuzamok, történetek

A KRE BTK Kortárs közép – európai regény kutatócsoport második konferenciája:

Test – Identitás – Történelem: Testelhagyás/testfelejtés kortárs orosz női regényekben (Ljudmila Ulickaja, Marina Sztyepnova, Julija Voznyeszenszkaja). Elnök: Németh Zoltán

 

 

2015. dec. 13–14. Veszprém: Műfaj és komparatisztika – A műfajfogalom esélyei és kihívásai az ezredfordulón nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi konferencia, veszprémi Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának Irodalom- és Kultúratudományi Intézete , Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (ICLA-AILC) Magyar Nemzeti Bizottságának vándorkonferenciája: A perifériáról a centrum-kiadványsorozat bemutatója

 

2014. szeptember27–29, Koltó – Nagybánya: „Elhull a virág, eliramlik az élet…”? Konferencia „szeptember végén”. Elnök: nyilasy balázs 14.00–14.15: Élményközpontú irodalomtudomány

 

 

2013. szeptember 27–29, Szombathely–Celldömölk–Csönge: „EGYIK NYÁR, AKÁR A MÁSIK”? Valse triste-konferencia. 10.35–10.50: Őszi lázak. Elnök: Bókay Antal

 

2013. 02 28–03. 10. Új-Delhi, India: "Revisiting East Central Europe And Russia: Society and Culture '20 Years' After" című nemzetközi konferencia két angol nyelvű szekciójának vezetője, orosz nyelven előadója (Внутренние и внешние отклики венгерской литературы на изменения переходной эпохи – контакты,  взаимосвязи  с русской  литературой – Опыт очерка интеркультурного анализа некоторых современных явлений, авторов, произведений в фокусе рецепции Людмилы Улицкой)

 

 

2013. FEBRUÁR 26, PTE DR. HALASY-NAGY JÓZSEF AULA: Két- és többnyelvűség individuális és társadalmi szinten. A két- és többnyelvűség hasznosíthatóságának lehetőségei. Témavezetők:

Prof. Dr. Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet (egyetemi tanár, PTE BTK Germanisztika Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék), Dr. Gerner Zsuzsanna (egyetemi docens, PTE BTK Germanisztika Intézet)

 16.00-17.00    Dr. Havasréti József

(moderátor) egyetemi docens     PTE BTK  Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék            Kerekasztal beszélgetés "műfordítókkal": Vilmosné Dr. Gilbert Edit egyetemi docens, PTE BTK,  Blazsetin István nyelvtanár, PTE BTK,  Dr. Kurdi Imre egyetemi docens, ELTE BTK

 

 

2012 okt. 26 Budapest, Orosz Kulturális Központ: „Культурологический обзор в начале 21-го века”„Kulturológiai áttekintés a XXI. század elején” 25-26-го октября 2012 г.  Российский культурный центр, Будапешт, пр. Андраши 120.  14 h: В. Гильберт, Эдит (Литературовед, доцент Печского университета): Творчество Людмилы Улицкой (в свете критики, идеологических оценок, возможных причин популярности и толкования жанрового своеобразия произведений)

 

 

2012. november 910., Pécs, Zsolnay Központ: Erkölcsi kérdések a 21. században (Tudományos konferencia),(Zsolnay Vilmos utca 37., E/25-ös épület) 2. Szekció 25003 terem, Erkölcs és művészet: 8.30–9.50: Az isteni és emberi törvények szellemében

 

 

2012. április 20–22 Székesfehérvár–Kápolnásnyék: „LESZ MÉG EGYSZER ÜNNEP A VILÁGON”? A vén cigány-konferencia. 12.15–12.30: Kétségbeesés-terápia (tombolás, önbüntetés, kifáradás és kilábalás) Elnök: Faragó Kornélia

2012. 03. 12 Pécs: Határok és Kapcsolatok nemzetközi konferencia: Határok és hatások: Parttalan vagy mederbe terelt irodalomtörténet?15:50–16:10 (Csatári Mónikával közös előadás), 1. Szekció: Kulturális határok (Vezető: Dr. Gáspár Gabriella)

 

2011. október 14 Pécs, Ethosz Egyesület szervezésében SZOLIDARITÁS - LOJALITÁS - OKTATÁS – konferencia-részvétel, I. szekció: A szolidaritás és a lojalitás elmélete. A szekciót (9.45 – 11.40) vezeti: Dr. Baráth Árpád. 10.50–11.10: A varázsszó – és az ellenszerek.

 

2011. 09. 30311: Szombathely, Egyházashetye, Celldömölk: „Minden csak jelenés”? A közelítő tél-konferencia (12 legszebb magyar vers 9.) Szekcióvezető: Tarján Tamás. 09.50–10.05: A horizonton?

2011. május 4–5 Pécs: Nemzedéki narratívák a nyugati kultúratudományokban interdiszciplináris konferencia, PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Előadásom: május 5, 9: 20−9: 40: Orosz anyák, apák (és lányok, fiak) a kritikában s a művek bordázatában

2010. ápr. 23-25 Szabadka, Újvidék: Az égbe bál van, minden este bál van: Hajnali részegség-konferencia, ápr. 24.: 11.30–11.45: Áramlás  http://kimozdulo.hu/az-egbe-bal-van-minden-este-bal-van-hajnali-reszegseg-konferencia-szabadka-ujvidek-2010-apr-23-25            

2010. nov. 9-10., Pécs PAB: "Metszéspontok" "Intersections" Nemzetközi Társadalomtudományi Konferencia, November 9.: 1. szekció: Keresztutak és találkozási pontok,    Szekcióvezető: Dr. Gáspár Gabriella Ph.D. egyetemi docens (PTE BTK Szociológia Tanszék): Centrum, decentrum, periféria, provincia helyek megélése és kibeszélése pécsi közösségi terekben

2010. 04. 26-án a VIII. Europoetica Nemzetközi Költészeti Fesztivál vendége volt Alekszandr Rytov moszkvai költő a Ráday Kultuccában (együttműködő partnerünk, Orbán György, a Ráday Könyvesház vezetőjének szervezésében).  A rendezvényen elhangzottak Rytov versei magyarul is a magam és hallgatóim fordításában.

2009.11.30.–2009.12.1. Nyitra, Szlovákia, Nyitrai Konstantin Egyetem: A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban V.: Fordítás és kétnyelvűség a nyelvben és az irodalomban (Arany A. László születése 100. évfordulójának tiszteletére): (Két)nyelvűség? Fordít(hat)óság?

2009. november 1213 Pécs, Cella Septichora (Szent István tér) IV. Szaketikák Konferencia – Bizalom: A bizalom elméleti problémái, Levezető elnök: Dr. Barcsi Tamás: Bizalom – a világrendben (M. Bulgakov és Lj. Ulickaja)

2008. okt. 18–19. Babeş-Bolyai Tudományegyetemen Kolozsvárott a Bölcsészkar Magyar Irodalomtudományi Tanszékén tartott Tájékozódás a történésben – kulturális folyamatok interdiszciplináris megközelítése (http://conference.ubbcluj.ro/~occurrence) interdiszciplináris, többnyelvű nemzetközi konferencia: Ilyen a világ, s ez jól van így(?)

2008. május 15-16-a Művészetek és Irodalom Háza, Pécs, Széchenyi tér 78.:III. Szaketikák konferencia – Tolerancia a szaketikákban, Művészet, pedagógia, tolerancia szekció: Homoszexualitás, humánkísérletek, „megcsalás”. Empátia, nézőpontváltás, katarzis és a másik szubjektum-voltának tiszteletben tartása az irodalomban

2008. ápr. 4–5. Pécs, Pécsi Országos Filozófiai Esszékonferencia a Művészetek és Irodalom Házában a filozófiai esszé műfaji kérdéseiről, illetve a filozófia és az irodalom viszonyáról: A megismerő szubjektivitás

2007. november 14–15. Pécs, PTE FEEK: Tanulás Szabadsága. Alkotás – közvetítés – befogadás; A kulturális környezet változásai; átalakuló kulturális fogyasztási szokások. Főelőadó: Vitányi Ivánművelődés-szociológus, Szekcióelnök: Ujvári Jenőművelődéstörténész. Felkért hozzászólás: Az igényes laikus

2007. március 29–ápr. 1 Budapest, Goethe Intézet (http://demo.gginternet.com/kultucca/prog070329-070401.html) Europetica sacra Nemzetközi Költészeti fesztivál keretében nemzetközi Nyelvhatáron konferencia: A mezsgye távlata

2005. december 1–2. Pécs, Művészetek Háza: Az önéletrajzi műfajok referenciális kontextusai. Írott és olvasott identitás: Mire való a napló? Egy irodalmi szűzföld betörésének próbája. (Tudósításom róla: Naplóvallomás a pécsi önéletírás-konferenciáról. Írott és olvasott identitás. Konferencia. Pécs, december 12. http://www.litera.hu/object.57e4b786-89e1-4e1f-bbc7-bad86158d637.ivy)

2004. júniusa és 2004 novembere Budapest, Pécs: „A nemzeti irodalomtörténet-írás módszertani hagyományai és mai lehetőségei” című NKFP 50/130 projektben végzett  munkáról, Veres András szerv.: Ki az autentikus orosz író Magyarországon? és Irodalomtörténet-írás külföldön

 

2004. május 28 Pécs, PAB: Terek, képek és tér(kép)ek: Kőből, fából, vízből alkotott város(mítosz)ok

 

2004. május 21–22, Bp.: Szétfolyóirat 2.: A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből: Mitől olyan nehéz beszélgetni kulturális folyóiratainkban?

 

2002. október 18–19 Pécs: Симпозиум «Интерпретация и перевод как факты филологичесой интердисциплинарности». Мой доклад: В ожидании голоса. Поэтические, языковые, социо-культурные предпосылки восприятия творчества Людмилы Улицкой

 

2002. szeptember 26–27 Pécs: Egyetemesség és egyetemiség. a bölcsészet helyzete az ezredfordulón: Az interdiszciplinaritás esélyei, szakok, karok, laikusok: egymásra nyitó szövegek, fórumok

 

2002. április 18. Pécs, Hamlet-konferencia: Az orosz Hamlet

 

2001. március 24 Komárno, Szlovákia: Olvasó/napló/írás: Gyújtópontban

 

2001. jan. 17 Budapest, Műcsarnok (A Platon Könyvkiadó és Az irodalom visszavág című folyóirat rendezésében): A posztmodern Amerikában: Egy posztmodern utópia 

 

2000 májusa Pécs PTE Nemzetközi Szlavisztikai Konferencia, Irodalomelméleti Szekció, orosz nyelven: О грусти канона [A kánon szomorúságáról]

 

1996. 192021: ELTE és az Eötvös Kollégium Nemzetközi Konferenciája. Szervező és szerk.: Kovács Árpád. «Субъект дискурса» [„A diskurzus szubjektuma”], orosz nyelven: Крах разгадки знаков или о псевдо-исповедальном характере романа Брюсова Огненный ангел [A jelfejtés kudarca avagy Brjuszov Tüzes angyalának pszeudo-vallomásos jellegéről]

 

1996. április 26–27. Pécs PTE: Mеждународная конфернция, посвященная 1100-летию Венгрии [III. Nemzetközi Szlavisztikai Konferencia],társszervezés, orosz nyelven:«Гримаса Гермеса.» Один таинственный образ в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».”Hermész grimasza". Egy titokzatos alak Bulgakov Mester és Margaritájában

 

1994. április 28–30. Pécs: Теория и практика обучения славянским языкам. [A szláv nyelvek tanításának elmélete és gyakorlata] orosz nyelven: К истории русского страдания  в двадцатом веке – на этот раз не глазами протагонистов. «Лидия Чуковская: Софья Петровна, Георгий Владимов: верный Руслан» [Adalékok az orosz szenvedéstörténethez – ez alkalommal nem a protagonisták szemszögéből] 

 

1991 Szombathely: Nemzetközi Szlavisztikai Napok: Merezskovszkij szimbolizmusa

 

***

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK létesítése, nemzetközi szervezetekben való közreműködés:

 

2015a KVKK (Kortárs Világirodalmi KutatóKör) nevet felvevő kutatócsoport vezetője

 

2014: a PTE és a University of Delhin (Szlavisztikai és Finnugrisztikai Tanszék) közti szerződés elősegítője, részese azóta a közös munkának (témavezetések, projektek, publikációk, tanítás)

 

2009: a PTE és a  Kazah Nemzeti Egyetem, Almaty közti szerződés elősegítője, részese azóta a közös munkának (témavezetések, projektek, publikációk, tanítás)

 

2002A perifériáról a centrum. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől c. többnyelvű, nemzetközi, dialogikus irodalomtörténeti kiadványsorozat létrehozója, főszerkesztője, az ezt működtető pc-kutatócsoport vezetője

 

Prágai, drezdai, thesszaloniki kutatások, többszöri oroszországi tanulmányút, oktatás.

2006 májusa: groningeni egyetemen (Hollandiában) egy hetes tanítás Erasmus-együttműködés keretében,

2008: Kolozsvár, Újvidék,

2012: Isztambul (Törökország),

2013: Új-Delhi (India).

2014: Nizza (Franciaország), 1 hónapos tanítás a University of Nice Sophia Antipolison, Russian department, http://unice.fr/universite, UFR LASH - Département de Russe, 98 boulevard Édouard Herriot  06204 Nice Cedex 3, Kapcsolattartó neve: Irina Kor Chanine (Campus Hungary)

2014: Jyväskylä (Finnország), hungarológiai, biblioterápiás és kreatív írás-előadások angol és magyar nyelven, kutatások és műhelymunka, 1 hét (Erasmus)

 

Az erdélyi Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézetének felkérésére pályázatbírálat, tagja a Nemzetközi Hungarológiai Társaságnak, köztagja a Magyar Tudományos Akadémiának.

***

RÉSZVÉTEL NEMZETKÖZI KONGRESSZUSON ÉS SZEKCIÓVEZETÉS:

2013. 02 28–03. 10: Új-Delhi, India: "REVISITING EAST CENTRAL EUROPE AND RUSSIA: Society and Culture '20 Years' After" című nemzetközi konferencia két angol nyelvű szekciójának vezetője, orosz nyelven előadója (Внутренние и внешние отклики венгерской литературы на изменения переходной эпохи – контакты,  взаимосвязи с русской  литературой – Опыт очерка интеркультурного анализа некоторых современных явлений, авторов, произведений в фокусе рецепции Людмилы Улицкой: a rendszerváltás utáni orosz-magyar kulturális kölcsönhatások)

2011. augusztus 22–27. Románia, Kolozsvár: VII. NEMZETKÖZI HUNGAROLÓGIAI KONGRESSZUS (Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (NMTT), Babeş–Bolyai Tudományegyetem, az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal (KAB). Szekció: Kortárs magyar kisebbségi irodalmak, Posztkolonializmus, gender studies, littérature mineure. Szekciófelelős: Selyem Zsuzsa.  17.00−19.00 Új kanonizációs törekvések, Moderátor: Vallasek Júlia, 17.00−17.20: Az esélyegyenlőtlenség hatalmi és közgondolkodásbeli arroganciájának alakzatai a kultúrában és tudományban. A „nő” és a „vidék” fogalmi csúszásai.15.00−16.30 Rendszerváltás utáni új perspektívák, szekciómoderálás. http://hu.hungkongkolozsvar.ro/program

*

2011. aug. 28–31 Budapest, Novotel Kongresszusi Központ: II. MŰVÉSZETTERÁPIÁS VILÁGKONGRESSZUS, angol nyelvű előadás és szekcióvezetés. Biblioterápia szekció, aug. 30. 14.50–15.10.:, Activation of reading’s experience of involved laymen.http://www.arttherapy.worldcongress.hu/i-muveszetterapias-vilag

                                                              *                                                           

 

SAJÁT SZERVEZÉSŰ KONFERENCIÁK, PROJEKTEK, VALAMINT KÖZÖS SZERVEZÉS, SZEKCIÓVEZETÉS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEKEN, TANULMÁNYUTAK, VENDÉGELŐADÁSOK, KEREKASZTAL-ELŐADÁSOK, WORKSHOPOK:

 

2015. október 14–15,  pécsi Civil Közösségek Háza: Nőuralom!? című kerekasztalkonferencia-sorozat és művészeti esemény rendezése és lebonyolítása. Szekcióvezetés: Kortárs nőírók férfiképe

 

2015. augusztus, Ördögkatlan fesztivál, Nagyharsány, I. ARALICA IBERO HACIENDA – programok, Portugál udvar a Tudásközponttal társrendezésében, Aralica Kert: kerekasztal-beszélgetés a műfordításról Cserna Györggyel, Andrássy Csongorral Szarka Vera moderálásában (https://www.youtube.com/watch?v=-s8fVthPFRk)

 

2015. április 29., pécsi Művészetek és Irodalom Háza: A bölcsész haszna. kerekasztal-beszélgetés

 

2014. augusztus, Ördögkatlan fesztivál, Kisharsány, Vylyan terasz: Kritikai Szalon: kerekasztal-beszélgetés Sofi Oksanen: Mikor eltűntek a galambok című regényéről

 

2014 decembere, pécsi Művészetek és Irodalom Háza, Az irodalomtudomány műhelyei könyvbemutató-sorozat keretében: A perifériáról a centrum 4 bemutatója Kurdi Máriával, Vöő Gabriellával András Csaba, Bús Natália moderálásában, házigazda: Orbán Jolán

 

2014. április 1517: Méltóság-Kultúra-Közösség (A szolidaritás esélyei hálózatainkban), pécsi Civil Közösségek Háza: kerekasztalkonferencia-sorozat és művészeti esemény rendezése és lebonyolítása. Szekcióvezetés: Hogyan beszélünk – nyilvánosan, Dialógus a perifériáról, Bahtyin és a magyar irodalom

 

2014. jan. – február – március pécsi Civil Közösségek Háza: INTIM VISZONYOK címmel biblioterápiás foglalkozások Lj. Ulickaja művein át Gilbert Edit irodalmár- műfordítóval. pécsi Civil Közösségek Háza (www.ckh.hu/programok/intim-viszonyok)

 

2013. május 31 – június 1. Szombathely, Berzsenyi D. tér 2. III./301. Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében, kultúrájában III., Szláv Történeti és Filológiai Társaság

A család szerepe a szláv népek történelmében és ábrázolása a szláv népek művészetében

Tudományos felolvasóülés, előadás: Családi viszony-rajzolatok Ljudmila Ulickaja műveiben. Május 31. péntek
10:00–10:15  A kérdéseket, hozzászólásokat moderálja: V. Gilbert Edit. http://szlavtft.blog.hu/

http://vaol.hu/kultura/minden-megbomlik-minden-helyreall-1546159

 

2013. 02 28–03. 10: Új-Delhi, India: 03. 4-én az Indiai-Magyar Kultúra Házában Szabó Magdáról tartott előadás „LECTURE ON WOMAN'S ROLE AND DESTINY IN MAGDA SZABO'S WORKS on 4th March” angolul, valamint a Department of Slavonic & Finno-Ugrian Studies, University of Delhi-n (Szlavisztikai és Finnugrisztikai Tanszék) tanítás; előadást tartása oroszul a kortárs orosz női irodalomról és a modern irodalomtudományi irányzatokról, Shelly Khanna hallgató Nyikolaj Rubcov és Radnóti természetképéről íródó és Jai Khanna  Esterházyból és Ribakovból készülő komparatisztikai disszertációjának konzulense. Szakmai és további együttműködésre vonatkozó megbeszéléseket tartása Neelakshi Suryanarayannal, a tagozat- és és Ranjana Saxenával, a tanszékvezetővel

 

2013. márc. 20–21, Pécs, Civil Közösségek Háza: A TRADÍCIÓ MINT FELADAT című konferencia és kísérőrendezvényei (szervezés, kerekasztal-vezetések)

 

2012. október 15–20, Debrecen, CSOKONAI FESZTIVÁL. 2012. október 17. szerda Horváth Árpád Stúdió 16.00: Műhelybeszélgetés: Modern misztérium, avagy a keresztény eszkatológia színpada? Résztvevők: Bérczes László, Szénási Miklós, V. Gilbert Edit, Szász Zsolt

 

2012. 09. 22–29-ig ERASMUS-ÚTON a Yildiz Teknik Üniversitesin tanítás Isztambulban az egyetemen Művészeti Karán. Tágabb körű komparatív együttműködést, interkulturális kutatásokat kezdeményezése, ami azóta is tart. From Periphery to Centre – Cultural contacts in word literature in the second half of the 20th century:

1. Kulturális perifériák és centrumok – Közép-Európából (Cultural peripheries and centres – from the Central Europe)

2. Egy orosz sztori (“A Russian story”)

 3. Egy interszubjekív beszélgetős tervezet és a tudomány. Melyik nyelvet válasszuk, ha dialogikus irodalomtörténet-írásunk szeretné elkerülni a hagyományos periféria-centrum-osztatúságot?

(An intersubjective conversational project and the human sciences. Which language to choose to eliminate the traditional concepts of peripheries and centres for writing dialogical world literature?)

4. Megrajzolt vonalak, linkek – határokon át (Drawn lines and links – across borders)

5. Kultúrák, irodalmak, szerzők, művek, gondolatok, elemzési stratégiák, szempontok – közös világunkban, egymás (kölcsönös) rendszerében (Cultures, literatures, authors, works of art, thoughts, strategies of interpretation, aspects – in our common word, in the mutual system of each other) Interkulturális, interszubjektív és egymás narratíváira épülő világirodalom-történeti vállalkozásunk hírének vitele külföldre – törökországi partneregyetemünkhöz

2011 szeptemberére LJUDMILA ULICKAJA OROSZ ÍRÓNŐ pécsi jelenlétének előkészítése, s itt tartózkodása alatt (Méhes Károly íróval, a PÉCSI ÍRÓPROGRAM vezetőjével) vendéglátása. Az írónővel 09. 9-ÉN 16 ÓRÁTÓL  A  PÉCSI TUDÁSKÖZPONTBAN nyilvános beszélgetés életpályájáról

Kísérőrendezvény: SZEPT. 16-17: A kortárs művészet és közönsége. (Nagy Márta keramikusművész, Weber Kristóf zeneszerző, Nyári Zsolt szobrászművész és Köles Ferenc színművész szellemi műhelyei, Ljudmila Ulickaja: Szonyecska című kisregényének biblioterapikus megközelítése)

 

2012 júniusában a Szabadkai Tanítóképző Főiskolán nyilvános beszélgetés, moderálók Samu János és Beke Ottó

2010. okt. 12.: KEREKASZTAL A MESEIRODALOMRÓL. PTE BTK Alumni Napok

2010. szeptember 11., 18., Pécs: A kisebbségek, a többnyelvűség; kulturális traumák feloldásának lehetőségei

2010 Ápr. 9-10. Pécs, A BALKÁN ARCAI – BIBLIOTERAPIKUS ELEMZÉS EGY KORTÁRS OROSZ REGÉNYRŐL  A VALLÁSI MEGBÉKÉLÉS FELŐL – KEREKASZTAL A POLILÓGUS ESÉLYÉRŐL SZÓRVÁNYBAN, HATÁRHELYZETBEN:  AZ EGRI CSILLAGOK A TÖRÖK TÜKÖRBEN  – A MULTIKULTURÁLIS PÉCS címmel workshopokat szervezése

2009 júniusában Arunim Bandyopadhyay indiai ruszista vendéglátója, kalauzolója pécsi szakmai körökben

OROSZ ÍRÓK ÉS PÉCS

2009 tavaszán, több éves előkészítő fázis után világhíres orosz kapcsolatba hozatala egyetemünkkel, városunkkal háromlépcsős rendezvénnyel:

III.: 2009 tavasza: PÉTERVÁR ÉS A MEDITERRÁN „PERIFÉRIA”: ALEKSZANDR MELIHOV PÉCSETT A. Melihov pétervári író pécsi ajánlójaként, meghívójaként és vendéglátójaként az egyetemmel és a várossal találkozókat szerveztem és bonyolítottam számára, amelyeken moderáltam, tolmácsoltam. Együttműködésünk egyik eredménye Magyar rapszódia című írása, amely az EKF által támogatott 22xPécs (szerk. Méhes Károly, 2010 Pécs) című kötetben jelent meg

 

Az EKF által a Writer in Residence-programban Pécsre hívott külföldi írók: Nelly Bekus / Belorusszia, Donald Niedekker / Hollandia, Ostap Noshak / Ukrajna folyamatosan patronálása, városbemutatás, fordítás nekik, előadásokat szervezése számukra

 

II.: JEVTUSENKÓ ÖRÖK(ZÖLDJEI): Május 7-én a PTE BTK-n került sor Jevgenyij Jevtusenko orosz költő díszdoktoravatására, részvétel előkészítésében, az ünnepi verseskötetben publikált versek közül kettőnek (Orosz tankok Prágában, Az Igen és a Nem városa) a fordítása s többnek lektorálása

 

I.: 2009. Április 25.  NYELVHATÁRON konferencia. Az Europoetica fesztiválon a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál részeként (amelynek Lj. ULICKAJA díszvendége és nagydíjasa volt) kerekasztal-konferencia a nyelvi-kulturális határok témakörében a Millenáris nagytermében (PTE-Ráday Könyvesház rendezvénye) nagy érdeklődés mellett. Orosz tanszéki PTE-s fordító-csoportommal többnyelvű beszélgetőcsoport: - Ljudmila Ulickaja író, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, Budapest-nagydíjas író, Oroszország, Moszkva, - Darja Anisimova, nyelvész-filológus, költő, az Orosz Tudományos Akadémia tagja, szlovák-magyar műfordító, Oroszország, Moszkva, - Krasztev Péter irodalomtörténész, műfordító, kultúrdiplomata, a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója, - Huncik Péter etnopszichiáter, író, nemzetközi feszültségeket csillapító tréner, Szlovákia – diskurzusának lebonyolítása. A rendezvény jelentős országos sajtónyilvánosságot kapott.

 

2008. augusztus 13–15, a 36. Tokaji Írótábor 2. napján nyitóelőadás tartása és a délelőtti plenáris ülés szervezése, moderálása. A tanácskozás témája: „IRODALMI ÉRTÉKRENDEK, PÁLYAKEZDÉS, ÉRVÉNYESÜLÉS”

 

2008 májusában egy hét vendégtanítás a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia és Filológia Karán: Dosztojevszkij köpönyege, Orosz író, orosz filozófia, Boldogítók s kivonulók: A Nagy Inkvizítor-történet rezgései. Jézus-projekt: Járatok A Mester és Margarita holdsugárösvényén. Orosz irodalom – napjainkban

2008. október 14. Pécs CKH: JELENVALÓ-E A JELEN TUDÁSA? – kerekasztal-beszélgetés szervezése

2008. november 20–21: Miskolci Galéria Kondor-termében AZ UTAZÓ TEKINTETE. A TRANSZKULTURÁLIS LÉTÁLLAPOT ÉS A SZÖVEG című interdiszciplináris; irodalmi és antropológiai konferencián előadása: A hegy regényei, szekciómoderálás, valamint a konferencia első estjének záró programjaként: A perifériáról a centrum-sorozat bemutatója a Műút szervezésében

2008– PÉCS-DECENTRUM KULTURÁLIS EGYESÜLET néven kutatócsoportunk köré társaság alapítása, alakuló rendezvény: FALAKTÓL AZ UTAKIG. http://periferiabtk.wix.com/pecs-decentrum

2008. okt. 27–2008. okt. 31-ig egyetemközi ösztöndíjjal az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vendégeként  két kolléganőmmel kutatócsoportunkat és kiadványunkat, A periféráról a centrum bemutatása  a szaknak (http://www.magyarszo.com/fex.page:2008-10-31_A_Periferia-centrum_projekt...)

2008. október 1–2-án nyitóelőadója a romániai, GYERGYÓSZÁRHEGYI ÍRÓTÁBORnak: a felkérés alapján beszámoló a magyar irodalom utóbbi két évének irodalmi terméséről. (http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/16417/irotabor-gyergyosza...)

A 2008. szept. 1 – 2009. 01. 31: alkotói szabadság. Az öt hónap alatt külföldi meghívások, vendégtanári felkérések teljesítése, kutatás a szakterület szempontjából kitüntetett jelentőségű Oroszországban, külföldi szakmai kapcsolatok bővítése, együttműködés kiterjesztése a nemzetközi kutatócsoporttal, amelyet vezetek (A perifériáról a centrum). 2008. szeptember 14-től szeptember 30-ig moszkvai tartózkodás az MTA és az Orosz Tudományos Akadémia közös ösztöndíjával. Vendéglátó a Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézet volt, ahol előadásokat tartása Bulgakov-, laikus olvasó-, Ulickaja-kutatásokról és a pécsi központú nemzetközi komparatisztikai team eredményeiről (A perifériáról a centrum). Termékeny eszmecserék a magyar irodalom orosz fordítóival, Vjacseszlav Szeredával, Darja Aszinyimovával, Jurij Guszevvel, magyar-orosz összehasonlító irodalomtörténeti konzultációk tartása és továbbiakat előkészítése (A perifériáról a centrum-kötet 4., Nyelvhatáron konferencia 2009-10, Pécs, Budapest). Az MGU Újságírói Karán Vlagyimir Novikov kritikussal, az Akadémia Kortárs Orosz Irodalmi és Irodalomelmélet Intézetében Natalja Kornyejenko tudományos munkatárssal beszélgetések a mai orosz irodalom állapotáról. Találkozás Ljudmila Ulickaja és Alekszandr Melihov írókkal, együttműködések kialakítása s irodalmi, irodalomtörténeti kérdések megvitatása, pl. Kertész Imre orosz recepciója. Kutatások folytatása az Orosz Állami Könyvtárban (Lenin-Könyvtár), az INION-ban (egyik Akadémiai Könyvtáruk). 2001-es Bulgakov-könyvem orosz kiadásához anyaggyűjtés, az azóta eltelt idő Bulgakov-publikációinak tanulmányozása. Az újrealizmusról, az orosz narratológia újabb eredményeiről és a női irodalomról könyvtári kutatások és konzultációk a két könyvtárban s ottani kollégákkal. A kortárs irodalmi élet tanulmányozása, ennek jegyében több irodalmi stúdiójuk összejövetelén részvétel, így az Irodalmi Intézet Igor Volgin kritikus által vezetett „Lucs” (Fény)-körének ülésén

2007. december 6–8 orosz nyelvű nemzetközi konferencia (МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Русский язык в начале ХХI века. Проблемы развития, функционирования, преподавания» Венгрия, Печ, 6-8 декабря 2007 г.) társszervezője a Hetesi István tiszteletére rendezett szekcióban (МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Русский язык в начале ХХI века. Проблемы развития, функционирования, преподавания» Венгрия, Печ, 6-8 декабря 2007 г. Секция литературы, посвященная проводам проф. Иштвана Хетэши7 декабря 2007 года, аудитория D423). Előadás:  Компаративный подход к литературе русских и венгерских городов

2007. október 5. Civil Közösségek Háza: A JELENLÉVŐ TUDÁS rendhagyó kerekasztal-beszélgetés szervezése (Pécs, Szent István tér 17) a kreatív írásról és alternatív irodalomtanításról, tudomány és a társadalom viszonyáról. A konferenciát megelőzően a kolozsvári vendégelőadók, Egyed Péter és Demény Péter meghívójaként és szakmai koordináltam a bölcsészkaron szept. 28–okt. 5-ig megtartott kreatív írás-kurzusuk és más előadásaik koordinálása

2006. december: A perifériáról a centrum. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől 3. (2005/2006) Szerk. V. Gilbert Edit, From Periphery to Centre. Trends in World Literature from the Middle Decades of the Twentieth Century to the Present                                                                             

Pécs, 2006, 309 p. A Pro Pannonia Kiadói alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke közös kiadványának

bemutatója a pécsi Dóm Képtárban

 

2006. november 24–25 a PTE BTK Fordítástudományi Kutató Központja és a MTA PAB Szlavisztikai Munkabizottsága által Lendvai Endre vezetésével Pécsett szervezett  KULTÚRÁK DIALÓGUSA A SOKNYELVŰ EURÓPÁBAN III. című konferencián szekcióvezetést. Előadás: Kultúrák egymásba fordítása, avagy a kiegyensúlyozott beszélgetés ideája centrális és regionális nyelveken

2006. 09. 29: KOLOZSVÁRI ELŐADÓK A PÉCSI EGYETEMEN címmel konferenciaszervezés és moderálás a PTE BTK Irodalom Tanszékén.

2006. április 7-8-án Debrecen:  „A NŐ MINT SZUBJEKTUM, A NŐI SZUBJEKTUM”  konferencia szekciómoderálása. Előadás: A kézben tartó narráció – Ljudmila Ulickaja és Szabó Magda regényeiről. (Írásom róla: A nőkutatók és a csecsemő. Debreceni szubjektív [2006.05.23. 07:39]                            SZEX&GENDER http://www.tusarok.org/rovatok/cikk.php?id=1423)

2005. nov. 18: Spirituális hagyományainak irodalmi továbbélése: A TÚLVILÁG-KÉPZETEK A KORTÁRS IRODALMAKBAN avagy a spirituális határátlépő tapasztalat narrato-poétikai megfogalmazódása az utóbbi 50 év szépirodalmában konferencia főszervezője

2004. október 17–18-án orvos-irodalmár konferencia főszervezője Ljudmila Ulickaja műveiről a pécsi Művészetek Házában: EMBERTAN ÉS IRODALOM. ELBESZÉLÉSBE OLTOTT GÉNEK Lj. Ulickaja regényeiben.  Előadás: Gyöngy és szike

2003. október 17–18.: Pécs: A SZERZŐI NÉV ÉS A SZEMÉLYISÉGI JOG A MŰVÉSZETEKBEN konferencia főszervezője. Előadás: Név nélküli szövegek, élettel teli művek. (Rezüméje és programja: A szerzői név és a személyiségi jog a művészetekben - konferencia –Pécs, Művészetek Háza–PTE, 2003. okt. 17–18)

2002. márc. 6.: Pécs, Mandulavirágzási Tudományos Napok: A MAGÁNNAPLÓ NYILVÁNOSSÁGA című konferencia szervezése, vezetése. Saját előadás: Naplót írni – közügy? (2002/ 38–39-es számában az Ex Symposion megjelentette az egész anyagot.)

Szabó Magdával, Szakács Eszterrel, Bán Zsófiával, Koltai Tamással, Tóth Krisztinával könyvbemutatók, egyéb irodalmi, kulturális és tudományos, ismeretterjesztő rendezvények szervezője, előadója, rendhagyó irodalomórák iskolákban és művelődési intézményekben.

***

 

TOVÁBBKÉPZÉSEK (tanúsítványokkal):

 

 

2014 angol felsőoktatási EU-nyelv, PTE

 

2011 A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése című projekt PTE TÁMOP-4.1.2.-08/1/B-2009-0003 IKT továbbképzési programja keretében meghirdetett Elektronikus tananyagok fejlesztése I.-II. megnevezésű 2X20 órás tanfolyam eredményes elvégzése Dr. Hegyi Sándor vezetésével

 

2011 a II. Művészetterápiás Világkongresszuson történt részvétel aug. 28–30. között, a Novotel Kongresszusi Központban

 

***

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG:

 

Szakdolgozatok (évi öt-hat) vezetése (pl.: Túri Katalin: Brodszkij karácsonyi versei, Heimné Máté Mária: Ady - Léda – Csinszka, Csányi Szilvia: A Még mindig fáj című kötet elemzése, Nimmerfroh Ferenc: Karátson Gábor: Ulrik úr keleti utazása avagy A zsidó menyasszony, Molnár Ágnes: A teleregény, Rónai Orsolya: Irodalomelmélet a gyakorlatban, Ásmány Gabriella: A korszerű irodalomoktatás esélyei,  Simon Izabella: írónő vagy író nő? A női szépírói szerep kitöltetlensége férfi szerzők műveiben, Szalai Beatrix: A kívülálló-attitűd vizsgálata Márai Sándor és Hermann Hesse műveiben , Szabó Anikó: Sztálin-versek, Lenin-versek: irodalom?, Golubics Kinga: A Nyugalom mint a Mester és Margarita virtuális intertextusa, Hegedüs Krisztina: Orosz utak térben, időben, lélekben . Utazási irodalom Ragyiscsevtől Jerofejevig, Varga Judit: Aberrált és/vagy provokátor?! „Kutakodás” Elfriede Jelinek  A zongoratanárnő  című regénye alapján, Lázár Erika: A beszélő nevek használatának módosulása az orosz és a magyar irodalomban, Szabó Vera: Médea-regények, Sziber Noémi: Pilinszky János Sztavrogin-költeményeinek interpretációja az olvasáshorizontok tükrében (hermeneutika és intertextualitás kapcsolata), Nagy Lilian: Sárbogárdi Jolánok, Szabó Ágnes: A női napló mint szöveg, Erdősi Gábor: Kodolányi János: Én vagyok. Júdás tanítványisága, Gátai Zoltán: Az olvasáskultúrától a Nagy Könyvig, Kovács Eszter: Rézi(hletéssel )Gion Nándor regénytetralógiájáról, Kovács Annamária. A Kertész-életmű értelmezési lehetőségei, Bárdosi Renáta: A narráció csapdái Stevenson két művében, Hegedűs Krisztina: Utak térben és lélekben, Farkas József: Szabó Magda korszerűsége, Szép Júlia: A női írás jellegzetességei Szabó Magda önéletrajzi műveiben, Török Ildikó:  Én, te, ő… - avagy a létbevetett egyén válsága és lehetőségei Hesse, az egzisztencialista filozófia és a hit tükrében, Varga Ildikó: Modern és posztmodern az orosz irodalomban, Jaguditsné Króneisz Orsolya:  Női önéletírások; A XX  századi női tapasztalat megírásának lehetőségei az irodalomban– Polcz Alaine, Lángh Júlia és Edith Bruck  visszaemlékezéseinek vizsgálata, Pécsi Ágnes: Női ajtók: Az ajtómotívum megjelenése Szabó Magda és Herta Müller írásaiban, Horváth Zsófia: Az ikon-prostituált (Dosztojevszkij Szonyája a Bűn és.Bűnhődésben), Berke Barbara: Mi van  a falon túl? (antiutópiák),  Schützenhofer Dénes: Neil Gaiman fantasztikus irodalma, Csősziné Molnár Katalin: Hősnők és istennők. Női archetípusok Ljudmila Ulickaja nőalakjaiban, Molnár Krisztina: Posztkoloniális kapcsolatok Dél-Afrika mitikus és valóságos világában: Gordimer és Coetzee regényei, Prutek Anita: Az ellentétek harmóniája. A dualitás és a szintézisre törekvés narratív mitopoétikája Hermann Hesse kisregényeiben, Wochner Tímea: Illatok, ízek, színek; az érzéki tapasztalás motivikus útjai a 20. századi latin-amerikai regényirodalomban, Aschenbrenner Etel: Zoé Valdés, a kubai forradalom lánya, László Barbara: Politikai üzenet pöttyösben, csíkosban, Veszeli Bernadett: Szabó Magda nőalakjai A Danaida című regénye alapján, Jakabné Mezei Gabriella: Utak a mai magyar ifjúsági irodalomban: Böszörményi Gyula és Nógrádi Gábor, Csönge Tamás: Alakzatok és narrációs technikák a Jézus Királyban és a Krisztus utolsó megkísértésében, Csépányi Borbála: Egy női hang a mágikus realizmusban (Isabel Allende Kísértetház című regényének elemzése Márquez tükrében), Rosenberg Andrea: Tágra nyíló szemek., Tétiné Vöröss Rita: Karel Čapek: Zsebtörténetek., Csik Veronika: Szabó Magda nőalakjai és az antik hagyomány újraírása regényeiben, Horváth Adél: Az archaikus vámpírmítosz útja a modernitásig)

 

           

Eredmények:

 

   Az 1989-es budapesti OTDK-n

2. hely az Orosz Irodalom Szekcióban: D. Merezskovszkij történet-és vallásfilozófiája regényei tükrében. Szabó György.

Az 1991-es szegedi OTDK-n

1. hely a Komparatisztika szekcióban:  Érintkezési pontok Tolsztoj és Németh László regényvilágában. Zuggó Tünde. Vezető: Kabdebó Lóránd és Gilbert Edit.

2. hely az Orosz Irodalomtörténet szekcióban:  Mesterek és tanítványok Bulgakov: A Mester és Margarita c. művében.   Dónay Beatrix

1993. Szombathely:

1. hely a 20. sz.-i orosz irodalomtörténet szekcióban:  A fény és a színek Bulgakov: Végzetes tojások c. művében.  Horváth Éva

3. hely a Klasszikus orosz irodalom szekcióban: Miskin és Aljosa.  Müller Gabriella.

1995. Debrecen:

Különdíj az Orosz Irodalom Szekcióban: Andrejev: Szmeh.  Modor Árpád 

1999. Pécs:

Különdíj az Irodalomelméleti Szekcióban: Csehov: Unalmas történet. Harmatos Mária.

2001. Szeged:

2. hely az Irodalomelméleti Szekcióban: [...vagy mindent a címről] (címtipológia). Fehérvári Tamás.

 

            OTDK-k lebonyolítása: 1987, 1999: OTDK szervezőbizottság, Pécs. Zsűritag: Miskolc: az Orosz Irodalmi, Pécsett pedig a Komparatisztika Szekcióban. 2007 Székesfehérvár: XXVIII. Humán Tudományi OTDK Szláv Irodalmi szekciójában bizottsági tag. Kari TDK-k (pl. 2006) bizottsági elnöke, 2002 áprilisa PTE BTK: 8 szekciós Kari Diákköri Konferencia főszervezője, Irodalomtudomány Szekciójának vezetője. 2009 Szeged: OTDK Szláv irodalmak szekciójában zsűrielnök, 2011 Eger: OTDK bizottsági tag.) Diákkörösei közül többen az ELTE, KLTE, JATE, Károli, Pázmány Tudományegyetemek és a PTE Phd-hallgatói, egyetemi oktatók, szerkesztők, kritikusok, irodalmárok, fordítók, szerkesztők, kultúraszervezők. Klujber Anita a Cambridge-i Egyetem PhD programjában védte meg disszertációját, s az essexi egyetemen tanít.

 

Doktori iskolákban végzett tevékenység:

2013 kurzustartás, pl.: Interkulturális regénydiskurzusok a kortárs világirodalomban, Bahtyin-kutatócsoport működtetése

 

Témavezetés: Mári Edité (Faust az orosz irodalomban), védés 2011

Túri Kataliné (Brodszkij), folyamatban.

 

Részvétel doktori eljárásokban pécsi, budapesti, szegedi programokban: Margittai Gábor PhD-dolgozatának védésében bizottsági a JATÉ-n 2002-ben, bizottsági tag és titkár az ELTÉ-n Komarov Valerij védésén 2003-ban, Thomka Beáta helyi doktori iskolájában bizottsági tag Z. Varga Zoltán PhD-dolgozatának védésén 2004-ben (Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó. Műfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány reprezentatív szövege alapján; 2004.05.11.), Komáromi Gabriella habilitációján 2003-ban bizottsági tag és titkár (Mesék és meseszerű művek szövegvilága a  modern gyermekirodalomban; 2003.05.15.), Zsélyi Ferenc habilitációján (Semiotics for Cultural Studies;  2003.03.16.),bizottsági tag Rudaš Jutka A szellem finom játéka – A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai c. dolgozatának védésén 2005-ben (2005.12.15.), Nagy Ilona védésén 2001-ben (Apokrif evangéliumok, népkönyvek, folklór; 2001.05.14.), Thury György védésén 2007-ben, bizottsági tag Kiss Ilona védésén 2011-ben (Világkép és regényforma Bulgakov művészetében 2011. 12. 12., ELTE), bizottsági tag Gyimesi Tímea habilitációján (2012. június), Neichl Nóra Phd-szigorlati bizottságában (2014. 06.), titkár Horváth Géza habilitációján (2014. 12.: Bahtyin), Cserjés Katalin habilitációján titkár (2014. 10.: Hajnóczy, Tolnai), bizottsági tag Samu János PhD-védésén (2015. 02), Tarnay László habilitációján (2015. 05.: képiség, érvelés)

 

 Szigorlatoztatás 1991-től 2013-ig a 20. század világirodalmából, ehhez szépirodalmi olvasmánylista és bibliográfia készítése, ennek folyamatos felújítása a Bologna-rendszer előtt. Azóta tantervek, tananyagok kidolgozása, pl. biblioterápia-tananyagé: BIBLIOTERÁPIA – Olvasmányélmények előhívása érintett laikusokból; A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése című projekt PTE TÁMOP-programjának elektronikus tananyaga, az elkészült projekt részeként a PTE kurzusai hozzáférnek a coospace-en.

2010-től biblioterápia-kurzusok tartása

Századfordulós és 20. századi orosz irodalom valamint kultúratörténetet tanítása (az összehasonlító és az elméleti szempont hangsúlyos bevonásával) a kortárs magyar és világirodalmi művekből összeállított komparatív stúdiumok mellett, közös motívumok, mitologémák, konstrukciós eljárások, szüzsék, a 20. és 21. század magyar és külföldi irodalmai (Bulgakov, Mandelstam, Paszternak, Zamjatyin, Andrejev, – orosz szimbolizmus, – Júdás, Jézus, Pilátus, Faust az orosz, a magyar és más irodalmakban, – a vallásbölcseleti ezüstkor, – Pétervár és Moszkva mítoszai, – az utazás kronotoposza a magyar, orosz és angolszász irodalomban, – mitologikus regények és antiutópiák, – újszövetségi szüzsék a 20. századi irodalmakban, – regény a regényben-elv, – napló- és vallomásregények, – önéletírások, – esszéirodalom, – napjaink orosz irodalma, – orosz művek magyar parafrázisai, adaptációi, –  átiratok, – világirodalmi kánonok, – az irodalmi realizmus elmélete, története és gyakorlata, – újrealizmusok, – határsértések: a kortárs irodalom provokációi, – folyóirat-kultúrák, kritikai trendek, – biblioterápia, laikus olvasás, kreatív írás,– művek (szerzői) név nélkül, – saját szövegek kritikai átvizsgálásának műhelye, sajátszöveg-újraíró kör – kalandregényesség az ezredforduló világirodalmában, – elégetésre szánt (ítélt) művek a világ irodalmaiban, – a közelmúlt világirodalma oldalnézetből, – groteszk és abszurd a modernitásban , – szeletek a közép-kelet-európai irodalmakból, – orosz poétikák, – művek a szerzői intenció (vallomások, interjúk, önmeghatározások) és a kritikai recepció összevillantásában, – felfedezésre váró 20. századi művek, – az ezredforduló irodalma, – a női világ irodalma, – spirituális határátlépő művek narrato-poétikai vizsgálata és befogadói mechanizmusai, – duplafedelű történetek, – árulásnarratívák, viszonyhálók, testlenyomatok a szépirodalomban, – az értelmiségi, a laikus és a profi kultúrszociológiája, – M. Bulgakov és Lj. Ulickaja magyar- és világirodalmi beágyazódása, – hozott művek közös kibontása, – élő irodalom a tudományban és az iskolában, – írás, olvasás, előadás/kritikai tükörben., – kritikai műhely, – műfordítás és pragmatikus stilisztika, kortárs intézmények irodalomszociológiája, rendezvényszervezés, kortárs kultúra)

 

Tanítás tanári továbbképzéseken, 2002-től a magyar szakos levelező képzés (BA és MA diszciplináris) felelőse; tantervírás, a munka folyamatos koordinálása, rendszeres szekcióvezetés a Grastyán konferenciákon

 

Átoktatás a PTE más karaira:

 

2014– Kortárs kultúra tantárgy az MK tervezőgrafikus mesterszakosainak

2013– FEEK: biblioterapeuta szakképzés beindítása budapesti és pécsi tagozatokkal, alkalmazott irodalomelmélet tantárgy 1–2, szakmai gyakorlat, hospitálás, szakdolgozati témavezetés, államvizsgáztatás

2012– szakmai gyakorlat az ETK hallgatóinak

2011– Kortárs kultúra tantárgy az MK kerámia mesterszakosainak

 

Tantárgyfelelősségek a Bologna-rendszerben:

 

BA: Színháztörténet szakirány: Színjátéktípusok, Kortárs színház és dráma

Hungarológia szakirány: Magyar kultúra II.

MA diszciplináris: Alkalmazott irodalomtudomány szakirány a Modern Tsz.-en: Alkalmazott irodalomtudományi szakszeminárium, Szakmai gyakorlat

MA tanári: Csoportos tanítási gyakorlat magyar nyelvből és irodalomból, Az irodalomtanítás kontextusai és elmélete,

Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertára

 

Szakfelelősség: orosz BA

 

Oktatott tantárgyak:

 

A klasszikus modernség és az avantgarde

A közép-európai és a szláv irodalmak történetéből

A modern világirodalom klasszikusai

A neolatin (francia, olasz, spanyol, latin-amerikai) irodalmak történetéből

A realizmustól a modernségig

A világirodalom nagy olvasmányai (kánonalkotás)

Alakelmélet és kontextualizmus

Az avantgardtól a legújabb időkig

Az irodalom medialitása, társművészetek

Az irodalom szociokulturális kontextusai

Fejezetek a modern magyar irodalom történetéből

Idegen nyelvű szakszövegek olvasása

Interpretációelmélet és interpretációs gyakorlat

Interpretációs gyakorlatok

Interpretációs gyakorlatok

Irodalomelmélet

Kánonelmélet

Kánonok

Kommunikáció

Komparatisztika

Mai magyar irodalom

Modern magyar irodalom

Műelemzési gyakorlatok

Pragmatikus stilisztika és a műfordítás elmélete és gyakorlata

Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból

Szövegkoncepciók a modern irodalomtudományban

Szövegmagyarázat

Szövegolvasás, interpretáció

Választható irodalomelméleti tárgyak

 

PÁLYÁZATI PROGRAMOKBAN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉG:

 

      – Két, Thomka Beáta témavezetése alatt folyó pályázati munka:

A 13722. számú OTKA-pályázat részeként fordításom jelent meg az általa szerkesztett, az egyetemi oktatásban és az irodalomtudományi kutatásban jelentőssé vált irodalomelméleti sorozat 2. kötetében: – Veszelovszkij: A szüzsé poétikája. Fordítás. In: Az irodalom elméletei 2. kötet. Szerk.: Thomka Beáta. Jelenkor – JPTE, Pécs 1996. Szerk.: Thomka Beáta. 195-207. Н. Веселовский: Историческая поэтика. Гослитиздат, ред. В. Жирмунский. Ленинград, 1940, 493-501. p.]

– A FKFP 0623. számú projekten Thomka Beáta Narratív Kutatócsoportja tagjaként foglalkoztam az orosz ikonológiai és kultúratörténeti–tipológiai tapasztalatot összegező Ikon, kánon, irodalom című kulturális narrációs tárgyú témán. Az írás orosz nyelvű változatát a 2000. május 5–7-én megrendezett Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszus Irodalomelméleti Szekciójában adtam elő О грусти канона (A kánon szomorúsága) címmel a kánon szó manapság az irodalomtudományban használatos és bizánci ikonográfiai-teológiai jelentésének diszharmóniájáról. 

– Hetesi István 2216/1999. FKFP projektjében (1999–2001), címe: Az „eminens” szöveg a recepcióban: Hamlet mi vagyunk, az orosz Hamlet-alak imagológiai szempontú megközelítésére vállalkoztam. Kultúraközi közvetítő szerepe foglalkoztat, s az a sajátosság, hogy az orosz irodalom (is) mélyen magáénak érzi. Tanulmányom: Az orosz Hamlet-alak az imagológia tükrében. (Metakritikai gondolatmenet – arról, hogy hány Hamlet is van)

– 2002-ben: részvétel A vajdasági magyar irodalom kultúraközi kontextusai című, Csányi Erzsébet vezette munkacsoport tevékenységében, melybe egy ívnyi anyagot készítettem közép-kelet-európai komparatív témában.

      – Elnyert pályázatok 2006–2007-ben: 3 rektori konferenciatámogató pályázat, egyenként féléves futamidő, a Pécs/Sopianae Örökség Kht-tól: féléves futamidő kiadvány- és rendezvénytámogatásra, a Pro Renovanda Cultura Hungariae „Klebelsberg Kuno Emlékére” Szakalapítványától egyéves futamidőre, a Pécs2010 Programtanács „Európa Kulturális Fővárosa – 2010” cím elérésére kiírt pályázaton megítélt Nívódíj.

–BIBLIOTERÁPIA – Olvasmányélmények előhívása érintett laikusokból; A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése című projekt PTE TÁMOP-programjának elektronikus tananyaga

–TÁMOP 4.1.2B projekt K4 munkacsoport, Pedagógusképzést Segítő Hálózatok Továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl Régióban. TÁMOP-4. 1.2.B.2-13/1-2013-0014.   K4 PTE: : Az irodalomoktatás módszertanához a felsőoktatásban.

Részvétel, gyakorlat, performativitás, társadalmi aktivitás és hasznosuló elmélet az alkalmazott irodalomtudományban (elektronikus felsőoktatási segédanyag és műhelymunka)

 

 

 

 

 

 

 

Pécs, 2016-02-15                      Vilmosné dr. Gilbert Edit