Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

 

Z. Varga Zoltán szakmai önéletrajza

Nyomtatóbarát változatPDF változat

1970 október 14-én született Debrecenben. Egyetemi tanulmányait 1990-ben kezdte meg a Janus Pannonius (Pécsi) Tudományegyetem irodalom-nyelvészet szakán. 1996-ban szerzett diplomát, szakdolgozatát a játékelméletek irodalomelméleti vonatkozásairól írta. 1996 óta a Pécsi Egyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékénegyetemi tanársegéd, 2004 óta egyetemi adjunktus. 1996-2002 között a Francia Kormány ösztöndíjasaként több ízben folytatott posztgraduális tanulmányokat Franciaországban, előbb a Párizsi VIII Egyetemen (Université Denis Didrot Paris VIII), ahol 1997-ben DEA fokozatot szerzett, majd az Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on. Doktori tanulmányait Magyarországon 1997-ben kezdte a Pécsi Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában, ahol 2004-ben szerzett dokori (Ph.D.) fokozatot Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó - műfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány reprezentatív szövege alapján című disszertációjával. Kutatási területe az önéletrajzi műfajok és modernség irodalmának összefüggései. Kutatási terültén számos tanulmányt és fordítást publikált hazai szakmai folyóiratokban, hazai és nemzetközi konferenciákon szerepelt előadóként. Társszerkesztője volt Helikon 2002/3 Autobiográfia-kutatás számának, szerkesztője az önéletírás nemzetközi szakértője, Philippe Lejeune munkásságából készült, 2003-ban megjelent magyar nyelvű válogatásnak.

 

 

I. Doktori tanulmányok

 

1. Ph.d.

 

- 1997-2003 doktori tanulmányok a Pécsi Tudományegyetem „A modernitás alakulástörténete" elnevezésű irodalomtudományi doktori programjának (IRD) keretében

- témavezető: dr. Kálmán C. György

- kutatási terület és a dolgozat címe: önéletrajzi műfajok, irodalmi modernség;

- a disszertáció címe: Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó - műfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány reprezentatív szövege alapján

- a diploma minősítése: summa cum laude

- a diploma száma: 46/2004/Ph.D.

 

2. M.a.

 

- 1996 november-1997 október: DEA (M.A.) tanulmányok Párizsban az Université Paris VIII Francia Irodalom Tanszékének „Texte, Imaginaire, Société" Henri Meschonnic által irányított doktori programjában, a Francia Kormány ösztöndíjasaként

- a diplomadolgozat címe: „Les jeux de la théorie, la théorie des jeux"

- a diplomadolgozat tárgya: irodalomtudomány

- témavezető: Gérard Dessons

- a diplomadolgozat védésének időpontja: 1997 október 23

- a diplomadolgozat minősítése: jeles („très bien")

- az oklevél száma: PARVIII 374828

 

II. Felsőfokú tanulmányok

 

- 1990-1996, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs,

- szakok: magyar irodalom, nyelvészet (A) és filozófia (B)

- a diplomadolgozat címe: „Teória és versengés"

- a diplomadolgozat tárgya: irodalomtudomány (játékelmélet)

- témavezető: dr. Kulcsár Szabó Ernő

- az államvizsga időpontja: 1996 június

- az oklevél minősítése: kiváló (4,9)

- az oklevél száma: 132/96

 

III. Nyelvvizsga

 

- 1994: középfokú angol „C" típusú nyelvvizsga a JPTE BTK Lektorátusán

- 1995 május: felsőfokú francia „A" típusú nyelvvizsga a párizsi Sorbonne-on

- 1997 február: felsőfokú „C" típusú állami nyelvvizsga francia nyelvből (sorszám: HFr-495/1997)

 

IV. Oktatási tevékenység

 

- 1996 szeptember 1-től főállású oktatóként tanársegéd, majd 2004 júliusától egyetemi adjunktus a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén

 

V. Egyéb tudományos tevékenység

 

- 1997 októberétől tagja a PTE BTK kutatóiból és doktorandusaiból Thomka Beáta vezetésével szervezett „Narrativitás a kultúrában" nevű kutató csoport munkájában.

 

- 2002 óta alapító tagként részt vesz a Pécsi Egyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén alakult Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokbanMekis János vezette kutatócsoportnak. A kutatócsoport 2002-től 3 éven át OTKA támogatásban részesült. A kutatócsoportban folytatott munka keretében tudományos rendezvények (konferenciák, workshopok) szervezése, kiadványok készítése, valamint a oktatási tevékenység folyik jelenleg is.

 

VI. Korábban elnyert pályadíjak, ösztöndíjak, tudományos díjak

 

1996 -1997 : Francia Kormány ösztöndíj (12 hónap), Franciaország, Párizs, Université Paris VIII, Francia irodalom Tanszék, „Texte, Société, Imaginaire" DEA program

2000 : Magyar Állami Eötvös ösztöndíj (4 hónap), Franciaország, Párizs, EHESS, „Fonctions Imaginaires et Sociales des Arts et des Littératures" program

2000-2003 : Francia Kormány ösztöndíj (14 hónap), Franciaország, Párizs, EHESS „Fonctions Imaginaires et Sociales des Arts et des Littératures" program

2006 : Magyar Állami Eötvös ösztöndíj (3 hónap), Franciaország, Párizs, ENS-CNRS, „Genèse et autobiographie" kutatócsoport