Mekis D. János szakmai önéletrajza

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Iskolák, végzettség, tudományos fokozat

 

1988: érettségi vizsga, Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár, angol speciális tagozat

 

1988-1993: egyetemi tanulmányok, Pécsi Tudományegyetem (/J/PTE), magyar nyelv és irodalom, művészettudomány, filozófia

 

1993: egyetemi diploma (MA), Pécsi Tudományegyetem (/J/PTE), magyar - művészettudomány szakos középiskolai tanár

 

1993-1996: doktori tanulmányok, ELTE BTK Irodalomtörténeti Intézete Doktoriskolája, komparatisztika alprogram. Témavezető: Szegedy-Maszák Mihály

 

2000: doktori (PhD) fokozat, ELTE, irodalomtudomány

 

 

Munkahelyek, oktatási tapasztalat

 

1993-1996: középiskolai tanár, Művészeti Szakközépiskola, Pécs. (Oktatott tárgyak: magyar nyelv és irodalom, művészettörténet, filozófia)

 

1993-1995: óraadó vendégtanár, JPTE [PTE] BTK Irodalomtörténeti Tanszék

1996-2000: egyetemi tanársegéd, PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

2000-2007: egyetemi adjunktus, PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

2007-től, jelenleg is: egyetemi docens, PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék. (Irodalomtörténeti szemináriumok és előadások a magyar és nemzetközi modernség köréből, irodalomelmélet, szakdolgozati témavezetés)

 

2003-tól, jelenleg is: a PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának oktatója (Narratív poétika, A prózaformák története; 20. századi irodalomtörténet). Doktori témavezetés (PhD fokozatot szerzett: Lábadi Zsombor 2007-ben, Gombos Péter 2009-ben).

2008-tól, jelenleg is: az IDI törzstagja

 

1997-2009: tanszékvezető-helyettes (2007-ben: megbízott tanszékvezető), PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

2009-től, jelenleg is: tanszékvezető, PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

 

1996-2007: részvétel pedagógus továbbképzési programokban (Baranya Megyei Pedagógiai Intézet; PTE: határon túli magyartanárok továbbképzése; PTE: pedagógus szakképzés; Bolyai Nyári Akadémia, Csíkszereda; Magyartanárok Egyesülete, Budapest)

 

1997: oktató, a civil szféra kommunikációs műfajai és stratégiái, „Hálófeszítés" felzárkóztató oktatási program, Budapest-Pécs. Támogató: Soros Alapítvány

 

2004: Rijksuniversiteit Groningen, Fakulteit der Letteren, Afdeling Finoegristiek (Hollandia), meghívott ERASMUS vendégoktató

 

2009: University of Jyväskylä (Jyväskylän Yliopisto, Finnország) Hungarologia tanszék, LPP/ERASMUS vendégoktató

 

 

Kutatási terület

 

A magyar irodalmi modernség alakulástörténete: történeti, interpretációs és elméleti vizsgálatok. Az elbeszélőművészet és határterületei, narrációelméletek, autobiográfia-kutatás.

 

 

Publikációk (válogatás)

 

(Szerzői név: Mekis D. János)

 

Önálló szakkönyv:

--Az önéletrajz mintázatai - a magyar irodalmi modernség hagyományában. Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2002. (ISBN 963 86279 8 0; 192 o.)

Tanulmánygyűjtemény szerkesztése:

--„Autobiográfia-kutatás" [Társ-szerkesztő: Z. Varga Zoltán]. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2002/3. (XLVIII. évf. 3. sz.) 245-367. pp.

--Írott és olvasott identitás - Az önéletrajzi műfajok kontextusai [Társ-szerkesztő: Z. Varga Zoltán]. L'Harmattan, Budapest, 2008. (ISBN 978 963 236 117 8; 380 o.)

--Kisantal Tamás-Mekis D. János-P. Müller Péter-Szolláth Dávid (szerk.): Thomka-symposion. Ünnepi kötet Thomka Beáta köszöntésére. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2009. (ISBN ISBN 978-80-7089-472-9)

Tanulmányok:

44 közlemény szakfolyóiratokban, gyűjteményes kötetekben

Kisebb közlemények:

18 rövidebb szakmai szöveg (előszó, ismertetés, szócikk, bibliográfia stb.)

Konferencia részvétel előadással:

39 alkalommal

Könyvsorozat-szerkesztés:

12 kötet

 

 

 

Részvétel kutatóprogramokban, kutatócsoportokban

 

1995-1997: "Irodalomelméleti problémák megközelítése az oktatásban" (PTE, OTKA, témavezető: Orbán Jolán)

 

1997-2001: "Narratívák" (PTE, témavezető: Thomka Beáta)

 

1997-2002: Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport (ELTE Irodalomtörténeti Intézet, témavezetők: Kulcsár Szabó Ernő és Szegedy-Maszák Mihály)

 

2001-2004: "A nemzeti irodalomtörténet-írás módszertani hagyományai és mai lehetőségei" (PTE-MTA ITI, NKFP, témavezető: Veres András)

 

2003-2005: Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban (PTE, OTKA, témavezető: Mekis János)

 

2007: Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban (PTE, OTKA, témavezető: Mekis János)

 

 

Szakmai díjak, ösztöndíjak

 

2001: Móricz Zsigmond Ösztöndíj (NKÖM)

 

2001: Abay Neubauer Gyula Díj (PTE)

 

2002-2005: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA)

 

2005: MTA PAB Fiatal Kutatói Díj

 

 

Szerkesztői tevékenység

 

1990: a délután c. periodika tematikus, posztmodern-számának társszerkesztője

 

1995-2000: a Szépliteratúrai Ajándék c. irodalmi és bölcseleti folyóirat szerkesztője, 1997-től főszerkesztője

 

2002: a Helikon Irodalomtudományi Szemle (MTA ITI) „Autobiográfia-kutatás" című tematikus lapszámának (2002/3) vendégszerkesztője (Z. Varga Zoltánnal)

 

2004-2005: a Prae c. irodalmi és kritikai folyóirat szerkesztője

 

2010: az Árkádia c. folyóirat szerkesztője

 

 

Tudományos közélet, tudomány és társadalom

 

1996-tól: József Attila Kör (JAK) tag; 1999-2000: elnökségi tag

 

1996-2010: OTDK, TDK témavezetés (2009: Kiss Georgina III. helyezett), bírálói tevékenység, zsűritagság

 

1997-2006: Tudományos konferenciák, tanácskozások szervezése

 

1998-2008: a Pécsi Akadémiai Bizottság Nyelv-, irodalom és néprajztudományok szakbizottsága Irodalomelméleti munkabizottságának titkára

2009-től a Pécsi Akadémiai Bizottság Nyelv-, irodalom és néprajztudományok szakbizottsága Irodalomelméleti munkabizottságának elnöke,

MTA köztestületi tag

 

2000-2010: részvétel a Baranya Megyei Irodalmi Verseny zsűrijében, valamint különböző (középiskolás, egyetemi) irodalmi és tudományos pályázatok zsűrijében

 

2001-2008: NKFP, OTKA, Jedlik hivatalos bíráló

 

2002-2010: PTE, ELTE, SZTE, MTA - PhD és DLA védéseken és szigorlatokon, doktori eljárásokban bizottsági tag ill. opponens

 

2004-től: a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság Magyar Nemzeti Bizottságának tagja

 

 

 

 

Dr. Mekis János